ماساژ میدم نرم بشی خیس بشی

تحریک شده بودم ولی یخی که بالای آلتم گذاشته بود کم کم داشت احساسمو سرد میکرد

وقتی دستشو گرفتم گزاشتم روشون کم‌ کم خوشش اومد و شروع کرد به مالیدن تا اینکه خوب سیخ شد ;رفتم لای پاهاش و لاشو باز کردم و توی کوسشو دیدم تنگو صورتی بود یه خورده با دست مالیدم دیدم داره حال میاد و خابیدم روشو کیرم رو می مالیدم روش

دوباره به سمت آلتم رفت به شکم خوابید گزاشتم لای کونش داشت حسابی حال میکرد