ماساژ میدم نرم بشی خیس بشی

474

تحریک شده بودم ولی یخی که بالای آلتم گذاشته بود کم کم داشت احساسمو سرد میکرد

وقتی دستشو گرفتم گزاشتم روشون کم‌ کم خوشش اومد و شروع کرد به مالیدن تا اینکه خوب سیخ شد ;رفتم لای پاهاش و لاشو باز کردم و توی کوسشو دیدم تنگو صورتی بود یه خورده با دست مالیدم دیدم داره حال میاد و خابیدم روشو کیرم رو می مالیدم روش

دوباره به سمت آلتم رفت به شکم خوابید گزاشتم لای کونش داشت حسابی حال میکرد