من خیس بودم ,کیرش داشت میترکید

بعد از کسو کون دادن تعریف کردم که خیلی خوشش امده بود هی میگفت کی زنگ میزنی تا بیاد کس منهم پاره کنه

دوتا قرص ویاگرا بر داشتم لخت شدم رفتم داخل حمام گفتم این قرصها را بخور نترس برای قوی کردن کیرته من هم زیر دوش خودمو خیس کردم کیرشو که داشت میترکید دولا شدم لپ ها کونمو باز کردم سر کیر خوشگلشو رو سوراخ کونم قرار داد

کون خو شفرمت الان سکس نمیکنیم یک کم همدیگه را میمالیم راحت میشه کونتو بکنم اجازه بده کونتو بازش کنم کونمو را با مالیدن کرم تو سوراخ کونم اماده کرد