گریه نکن این فقط یه سکس خشنه

دوباره لبهامون رفت رو هم و مشغول شدیم. وقتی بهش گفتم ترجیح میدم دوش بگیرم و بعدش شروع کنیم بلند شد و دستمو گرفت و برد سمت حمام. بدون حرف زدن هم خودش لخت شد و هم من. کلاه حمامش را سرش کرد و داخل شدیم.

بدون معطلی شروع به ساک زدن کرد. مدام از کیرم تعریف میکرد و چنان به ته حلقش میرسوند که انگار جونم داره از کیرم بیرون میاد.

ازش پرسیدم: حالا تریسام را تو دوست داری با دو تا مرد باشی یا احمد دوست داره گاییده شدنت را ببینه؟

بلند شد و ایستاد و پشتش را بهم کرد. :

چیزی که عوض داره گله نداره. منم موظفم یه مورد خوب براش پیدا کنم که تلافی بشه.البته یکی از دوستام هست که دو ساله میاد پیشمون و اگه امشب امتحانت را پس بدی فردا هم اون میاد. تا الان 4 ساله این کار را میکنیم و از هم شکایتی هم نداریم چون پارتنرمون هم میدونه این کار سالی یکباره و تکرار نمیشه. از امسال تو شریک ما هستی و امیدوارم دوستان خوبی برای هم باشیم.

دوباره نشست و شروع به ساک زدن کرد. بیشتر از نیم ساعت بود تو حمام بودیم و مشروب کارمو ساخته بود و حالا حالاها آبم نمیومد. فقط فکر این بودم از حمام بریم بیرون چطور احمد را نگاه کنم.

راضیه در را باز کرد و احمد را صدا کرد. با اومدنش حوله را گرفت و بهم داد. رو به احمد کرد و گفت: صد رحمت به تیر بتونی. این امشب خیلی کار داره.

جفتشون خندیدن و راضیه رفت بیرون. دم در برگشت و گفت : صدات که کردم بیا تو اتاق خواب

کیرم قشنگ لای پاش بود و انگار از تو کوسش حرارت بیرون میومد. دستامو گرفت و گذاشت لای سینه هاش و گفت