سکس از پشت با دختر سبزه

دستشو آورد از رو شلوارکم کیرمو میمالوند،یهو دیگه طاقت نیاورد کیرمو از تو شورتم دراورد شروع کرد به خوردن،من مست شهوت بودم،تویه برنامه های سکس چتمون این بود که مونا برام ساک بزنه اول،که آبم یبار بیاد که بتونیم دفعه بعدیش رو طولانی سکس کنیم،اونقدر که از سکس چت تحریک شده بودم،کافی بود دست به کیرم بزنم تا ارضا بشم

همینطور مونا در حال ساک زدن به طور حرفه ای بود،شروع کرد به لیسیدن تخمام،به شدت حرفه ای که تعجب‌میکردم یه دختر به این سن چه تجربه ای داره،دوباره سر کیرمو که کرد تو دهنش گفتم آبم داره میاد که بیشتر کیرمو کرد تو دهنش و محکم تر میک میزد،آبم تو دهنش اومد و اون همینجوری داشت میک میزد،انگار کل آبم رو میکشید بیرون

میدونستم ‌داره دیونه میشه که من کارمو شروع کنم،منم معطلش نذاشتم،بازم طبق برنامه سکس چتمون،من براش برنامه اویل ماساژ داشتم که خیلی استقبال کرده بود و خیلی حشریش کرده بود،لختش کردم و بغلش کردم بردمش رو تخت،شورتش رو نکندم،چون میخواستم بیشتر دیونش کنم