ممه های ۸۵ دیوونم کرده

نمیشد باور کرد این ممه عروسکی کیر به این کلفتی وسط پاهاش داره

دستش رو ممه های زیباش بود و همزبان برای خودش جق میزد بزرگی کیرش باور نکردنی بود