پارتی که تبدیل به گنگ بنگ شد,کوسی که پاره شد

اولین تجربه کون دادنم من میلادم ۱۹ سالمه قیافم خیلی خوبه چشام سبزه سفیدم قدم بلنده و لاغرم…غصه از اینجا شروع شد که زمستون بودو هوا سرد من یه روز توی مترو بودم که یه خانمی اومد قسمت مردونه سوار شد ۳۲ سالش بود خوشگل بود ولی قدش کوتاه مانتو جلو باز پوشیده بود و سینش زیر مانتویی مشکیش بدجور تو چشم میزد…این خانم وقتی وارد شد جلوی در به قسمت شیشه ای تکیه داد و من دقیقا روبروش وایساده بودم هندزفری تو گوشش بودو مدام منو نگاه میکرد هر ازگاهیم میخندید و باخودش حرف میزد که انگار داره تلفنی حرف میزنه ولی اینطور نبود میخاست امار بده…خلاصه چن تا ایسگاه بعدش پیاده شد و منم هنوز به مقصد نرسیده بودم ولی منم پیاده شدم باهاش توی راهروی خروجی چن بار صداش زدم ولی نمیشنید خلاصه رفتم کنارشو با دستم زدم به پهلوش یهو نگام کرد و خندید و اروم گفت عه تویی بعد هندزفریشو ورداشت گفتم خوبی گفت فک نمیکردم بیای دنبالم گفتم از بس دلبری کردی نتونستم. خلاصه تا دم خروجی باهاش رفتمو شمارشو گرفتم…من به هوای سکس باهاش بودم ولی نمیدونستم فازش چیز دیگست…خلاصه زنگ زدم بهش گفت اسمش شبنمه اونجا گفت ۳۲ سالشه گفت متاهله کلا فازم پرید گفتم خب متاهلی چرا شمارتو دادی گفت حقیقتش اینه که منو شوهرم دنبال نفر سوم میگردیم…تا اون موقع نمیدونستم چی میخاد گفتم یعنی چی…گفت یعنی میای سه تایی حال میکنیم…گفتم من باید چیکار کنم گفت تو به شوهرم حال میدی منم به تو گفتم یعنی شوهرت مشکلی نداره گفت نه اتفاقا اون دوست داره…اونجا بود که کرم کون دادن افتاد توی سرم دوس داشتم طعمشو بچشم با اینکه خیلیا از بچگی تو کفم بودنو پا نداده بودم…گفتم حالا باید چیکار کنیم گفت الان به تلگرامت عکسمونو میفرستم ببین خوشت میاد…خلاصه رفتم تلگرامو دیدم عکس کیر شوهرش بود و بدن خودش البته با شورت سوتین کیر شوهرش حدودا ۱۴ سانت میشد نسبتا کلفت و بدنشم مو داشت واقعیتش از بچگی دوس داشتم به یه پشمالو کون بدم از طرفیم ظاهر شبنم هوش از سرم برده بود خلاصه اصرار کردم عکس صورت شوهرشم فرستاد یه مرد کم مو حدودا ۳۵ ساله اسمشم پرویز بود…گفتم بیام خونتون باید چیکار کنم گفت واسش ساک میزنی بهش کون میدی منم حین دادنت بهت حال میدم ارضات میکنم ولی کس نمیدم بهت اگه دوس داری بیا…اولش دو دل بودم ولی حالا بیشتر از شبنم پرویز حشریم میکرد نمیدونم چرا…گفت خودتو قشنگ شیو کن هیچ جای بدنت مو نداشته باشه لباستم جذب باشه بیا اینجا دوس داشتی یه شورتمم میدم میپوشی…اصلا با این حرفاش عجیب دوس داشتم کون بدم منی که اصلا کون نداده بودم…من کم مو بودم ولی رفتم همه جامو اسپری موبر زدم و صورتمو شیش تیغ کردم خیلی گوشت شده بودم خلاصه…زنگ زدم به شبنم و ادرس گرفتم با اینکه اصلا پرویز رو ندیده بودم و حتی باهاش صحبت نکرده بودم خلاصه رفتمو رسیدم یه اپارتمان بود وارد خونه شدم یه خونه شیک داشتن سلام و احوال پرسی کردم شبنم اومد به استقبالم یه تاپ دامن مشکی تنش بود خط سینش معلوم بود یه دامن کوتاه که تا بالای زانوهاش بود و پاهای فوق سکسی و پرویزم روی مبل نشسته بود تو همون حین شبنم بغلم کرد و لبامو خورد باورم نمیشد تو حضور شوهرش!!!در گوشم گفت دوس داری شورتمو بپوشی گفتم اره گفت پس بیا بریم تو اتاق امادت کنم بیایم خلاصه رفتیم و گفت لخت شو منم لخت شدم گفت جونم چقدر سفیدی کیرتم خوشمزه به نظر میاد گفتم میخوریش گفت اینجا نه… کیرشو گذاشت لای پاهام خلاصه یه شورت سبز فسفری داد بهم گفت اینو بپوش نوئه تاحالا نپوشیدم این اندازت میشه بقیه شورتام نه گشادن واست چون پایین تنشم مثل بالاتنش درشت بود گفت لباس زنونه دوس داری یا لباسای خودتو گفتم چیزی داری به من بخوره گفت اره یه ساپورت آبی اسمونی داد بهم تنگ بود گفت این مال خودم نیست خریدم واسه پارتنرمون پوشیدم گفت خوبه سکسی شدی…یه تی شرت سفید تنگم داشتم گفت مال خودتو بپوش رفتی تو حال واسه پرویز دلبری کن بغلش کن بوسش کن بذار حشری شه گفتم باشه گفت چه پسر حرف گوش کنی بعد لبامو خورد خیلی حال میداد بغلش کرده بودم دستم رو کمرش بود گفت پاشو برو مشغول شو منم بیام‌…خلاصه رفتم تو حال و پرویز منو دید خندید گفت چقدر خوشگلی تو خانومی گفتم مرسی اومدم بشینم کنارش منو کشید تو بغلش و نشوند روی کیرش داغی و بزرگی کیرش رو روی کونم حس میکردم تی شرتمو در اورد سینمو بوس کرد حالا از کپلای کونم گرفته بود که در اتاق صدا خورد و شبنم اومد پرویز منو گرفته بود تو بغلش شبنم که مارو دید گفت ای جونم چه زن و شوهری اومد پشتم نشست و گردنمو میخورد چه حس عجیبی داشتم کیرمم از یه طرف راست شده بود پرویز که یه شلوار پارچه ای پاش بود زیپشو باز کرد و کیرشو انداخت بیرون همون کیری بود که تو عکس دیده بودم شبنمم هی داشت از پشت بوسم میکرد پرویز منو برگردوند و شبنمم پاهامو دراز کرد سمت خودش انگار هماهنگ بودن کاملا بعد پرویز کیرشو گذاشت لای پاهام حالا شبنم روبروم بود اومد لبامو میخورد حالا پرویز از پشت بوسم میکرد لب شبنم رو لبام بود ولبای پرویز رو لپ و گردنم اصلا توفضا بودم یه لحظه حس کردم دارم ارضا میشم رو ابرا بودم که شبنم دستشو گذاشت از روی ساپورت روی کیرم همون لحظه اه بلندی کشیدمو ارضا شدم ساپورتو کلا خیس کردم شبنم گفت ای جوووونم ارگاسم شد خانومت اقا پرویز بعدش شبنم منو کشید رو خودشو خوابید کف حال بغلم کرد پرویزم از پشت اومد ساپورتمو کامل در اورد شورتمو هم داد پایین شروع کرد لیسیدن کونم ای میخورد ارضا شده بودم تازه ولی همین بین یه زن مرد بود داشت دیوونم میکرد حس عجیبی بود زبری صورت پرویز میخورد به کونم بعد بلندم کردن و پرویز روی زانو وایساده بود شبنم صورتمو هدایت کرد سمت کیر پرویز و کمر بند پرویز رو باز کرد حالا شلوارش تا زانوش اونده بود پایین لبمو بردم روی کیرش…کیرش شیو بود ولی شکم و روناش پرو مو بوددوس داشتم شروع کردم خوردن کیرش شبنم دوباره از گردنمو لیس زد تا کمرم رسید به کونم گاهی از شهوت وامیستادم ببینم شبنم چیکار میکنه ولی پرویز سرمو فشار میداد روی کیرش تا ته میرفت تو گلوم شبنم شورتمو از پام دراورد و شروع کرو خوردن کونم همزمان با دستش کیرمو میمالید من حدودا ۵ دیقه بود کیر پرویز تو دهنم بود شبنم با یه انگشت کرد توی کونم یه کم لرزیدم و احساس سوزش کردم ولی بعد از چند ثانیه عادی شد. تلمبه های پرویز به بالاترین سرعتش رسید خلاصه شبنم دو انگشته کرد دیگه نمیسوخت درد داشتم ولی همچنان کیر و خایه پرویز تو دهنم بود…یهو شبنم گفت زنت امادست و منو برگردوند رو به خودش کونم سمت پرویز بود…پرویز کیر به دست اومد سمتم و نمیدونم از کجا به کاندوم در اورد وگذاشت روی کیرش و کیرشو گذاشت دم کونم…تو همون حین هم شبنم تاپ و دامنشو دراورد و با شورت و سوتین مشکی اومد سمتم‌…پرویز سر کیرشو فشار داد توی کونم سرش رفت تو خیلی درد عجیبی داشتم یه اخ گفتم پرویز همونجا نگه داشت و شبنم اومد سمتم لبمو میخورد گفت سوتینمو باز کن منم به زحمت رسوندم به سگک سوتینش و بازش کردم لبامو میخورد و سوتینشو دراورد پرت کرد رو مبل سرمو گرفت گذاشت روی سینش و سینشو کرد تو دهنم عین پنبه بود دردم یادم رفته بود پرویز اروم اروم فشار داد درد داشتم ولی شهوت زیادی چشامو کور کرده بود حالا کیر پرویز کامل توی کونم بود شبنم خوابید زیر کیرم و شروع کرد خوردن کیرم و خایه ام پرویزم منو داگی نگه داشت بود داشت اروم اروم عقب جلو میکرد همچنان درد داشتم ولی حالا کس شبنم هم روبروی صورتم بود ولی شورت مشکیش پاش بود همچنان پرویز داشت عقب جلو میکرد یه کم از دردم کم شده بودشبنم هم تو اون حالت به زور شورتشو دراورد یه کس تقریبا قهوه ای که انگار دو سه روز پیش شیو شده ولی خیس بودسرمو با دستش گرفت گذاشت روی کسش و کیرمو داشت ساک میزد پرویزم تلمبه هاشو محکم تر کرده بود..حدودا سه دقیقه ای تلمبه میزد کونم جا باز کرده بود ولی همچنان درد داشتم پرویز حالا صدای شالاپ شلوپ تلمبه هاش اتاقو پر کرده بود قشنگ برخورد خایه هاشو به کونم میشنیدم پرویز اه و ناله میکرد همش به طرز خشنی گفت جونم این کون مال منه الان جرش میدم از این حرف پرویز بدجوری حشری شدم و داشتم ارضا میشدم یه اه بلندی گفتم و شبنم دید دارم ارضا میشم کیرمو گرفت سمت سینه هاش ابم پاشید روی چونش و گردنش و سینه هاش محکم سرمو روی کسش فشار میداد ولی پرویز همچنان داشت تلمبه میزد من بی حس شده بودم دوی داشتم ارضا بشه ولی نمیشد لامصب همچنان داشت میکرد شبنم هم بلند شد اومد به لب گرفتن از من منم رو زانو بودم ولی شبنم تمام ابکیرم روی چونه و گردنش رو به زور داد به خوردم ولی تلمبه های پرویز همچنان ادامه داشت کونم بی حس شده بود خیلی کمرش سفت بود دوباره شبنم خوابی کف زمینو صورتمو برد روی کصش هی بندش تکون میداد روی صورتم و زبونم پرویزم به معنای واقعی داشت جرم میداد شبنم شروع کرد به ناله کردن میگفت اخخخخ کسم ایییی بخورش اوووووم ابمو بخور جنده با این حرفا تلمبه های پرویز به بالاترین سرعتش رسید و با یه اه بلند کیرشو تو کونم نگه داشت بالاخره ارضا شده بود ولی حالا شبنم ول کن نبود میگفت بخوووورششش کسمو بلیس اووووم حدودا دو دیقه شد شبنم سرمو روی کسش نگه داشت بود یهو بدنش شروع کرد به لرزیرن… اره سه تامون ارضا شده بودیم من دوبار ارضا شده بودم پرویز کیرشو در اورد از کونم و کاندومش پر ابکیر بود خیلی زیاد بود حالا درد عجیبی داشتم… بعد از چن دیقه خوابیده بودیم سه تایی کف زمین از دو طرف چسبیده بودن بهم شبنم لبامو میخورد و پرویز بغلم کرده بود… شبنم گفت یه چی بخوریم یه بار دیگه حال کنیم بهم گفت دوس داشتی؟گفتم خیلی خوب بود ولی خیلی درد دارم نمیتونم واقعا…گفت ایراد نداره بعدا اگه خاستی… داداش حشری, کیر,داداشی کوس, کوس خیس ,جنگل ,آب کیر کوس بدم ,آب کیر برده جنسی ,آنال تینیجر ,سکس خانوادگی سکس خشن ,برده جنسی سوراخ کون ,گشاد ,آب کیر کوس آب کیری کیر بخور ,کلفت کوس کره ای ,تست دو کیر ,سوراخ گشاد کیر سیاه ,کوس پاره زن جنده ,کوس پولی کوس نمای نزدیک تخم بخور ,آنال جنده شهوتی ,حشر بالا کیر خور ,سوراخ کون