از امروز همه هزینه ها واسه کوس تو میشه

مست کردیم شروع به گائیدن آن ها کردیم بالاخره شب شد و شام رو که خوردیم با آن ها رفتیم و بعد از رقصیدن که ساعت حدود یک و نیم بود به یک گاراژ رفتیم.صاحب گاراژ رفیق علی بهزاد بود.ماشین برادرم رو که یک برادرم بود رو در یک گاراژ پارک کردیم.چون پارکینگ خونه مون پر بود.ساعت نزدیک 4 صبح به خونه برگشتیم و تا ساعت 9 خوابیدیم.وقتی بلند شدیم به دنبال ماشین رفتیم.بعد رفتیم دنبال سارا و پریسا.با ماشین به فروشگاه رفتیم.دوست دخترهایمان هرچیزی که خواستند با پول ما خریدند.بعد به برج میلاد رفتیم و ساعت یک بعد از ظهر ناهار خوردیم و به توچال رفتیم.ساعت پنج آن ها رو دم خانه هایشان پیاده کردیم.قرار بود من و علی و پدر و مادر و خواهر کوچکترم به خانه یکی از فامیلهایمان برویم.ولی من و علی نرفتیم و ماندیم که از خانه مراقبت کنیم. آب کیرم اومد نصفش رو در صورت او ریختم وقتی که آن ها رفتند ساعت هشت بود و من و علی هنوز شام نخورده بودیم.قرار شد من و علی به رستوران برویم.در راه پریسا و سارا را دیدیم.اتفاقا آن ها هم شام نخورده بودند.با هم به رستوران رفتیم.بعد از خوردن شام به سینما رفتیم.بعد از دیدن یک فیلم رمانتیک پریسا و سارا رو به خانمان بردیم.من و علی هوس سکس کرده بودیم.مخصوصا علی خیلی ویسکی خورده بود و خیلی مست بود.من به آن ها پیشنهاد دادم.آن ها خندیدند.ما هم خندیدیم.به تخت خواب رفتیم.وقتی که لباس هایمان رو در اوردیم برادرم پستون های سارا رو در دهن گرفت.من هم شروع به لیسیدن کس پریسا از روی شرت کردم.پس از اینکه اون ها رو با ویسکی مست کردیم شروع به گائیدن آن ها کردیم. علی که خیلی مست بود پریسا رو در بغل گرفت و شروع به گائیدن او کرد.خودم هم پاهای سارا رو به بالا بردم.اینقدر مست بودم که با تمام قدرت او رو میکردم.شروع به خوردن پستون های او کردم و من اینقدر سارا رو کردم که وقتی آب کیرم اومد نصفش رو در صورت او ریختم.بقیه اش رو در دهانش.او کیرم رو در دستش گرفته بود و ساک میزد.علی هنوز در حال کردن پریسا بود ب کیرش رو در درون کون او ریخت کردن پریسا بود.او اینقدر پریسا رو کرده بود که کیرش سرخ شده بود.پستون های پریسا در دهان قرمز شده بودند.بعد علی پاهای پریسا رو بالا برد و اینقدر اون رو کرد که بالاخره آب کیرش اومد.و آب کیرش رو در درون کون او ریخت.در حال کردن پریسا و سارا صدای آنها خیلی زیبا بود و ما بیشتر حشری میشدیم.وقتی که خسته شدیم از ما پول خواستند.به هرکدام 300 هزار تومن پول دادیم و آن ها به ما گفتند اگر بازهم هوس کردید به ما زنگ بزنید و ما هم قبول کردیم داداش حشری, کیر,داداشی کوس, کوس خیس ,جنگل ,آب کیر کوس بدم ,آب کیر برده جنسی ,آنال تینیجر ,سکس خانوادگی سکس خشن ,برده جنسی سوراخ کون ,گشاد ,آب کیر کوس آب کیری کیر بخور ,کلفت کوس کره ای ,تست دو کیر ,سوراخ گشاد کیر سیاه ,کوس پاره زن جنده ,کوس پولی کوس نمای نزدیک تخم بخور ,آنال جنده شهوتی ,حشر بالا کیر خور ,سوراخ کون