تا ته کردم تو کونش

طراف کیرم

همون طوری رفتم. ساعت 7.10 بود که دیدم اومد. یه پسر با قد متوسط و هیکلی متوسط، خیلی معمولی بود و اصلاً به Bot ها شبیه نبود. فکر کردم شاید خالی بسته و میخواد یه حاله اساسی به من بده که تا عمر دارم سراغ Gay با ترس و نگرانی سلام و علیک کردیم و روبوسی و رفتیم سوار ماشین شدیم . یه سه ربی تو خیابون کس چرخ میزدیم و هی از هم سئوالات جفنگ می کردیم تا بتونیم به هم اعتماد کنیم. تو این مدت دیدم که ، همچین کاملا Bot هم نیست بلکه یه Bi هست و دوست دختر هم داره و چون از بچگی با همجنسش هم سکس داشته دلش میخواد که هر دو نوع سکس را داشته باشه. واسه همین یه مقدار خیالم راحت شد. همینطور که داشتیم تو خیابون کس چرخ میزدیم دیدم بدش نمیاد یه سکسه هم داشته باشه و دستش رو هی میکشه رویه پای من و بعد کم کم رو کیرم. تصمیم گرفتم که دست به کار شم. ولی از شانس بد من که هیچ وقت مکان نداشتم ، اون روز هم نداشتم و به اون هم نمی تونستم اینقدر اعتماد کنم. واسه همین بهش پیشنهاد دادم بریم یه هتل ، دیدم خیلی با این پیشنهاد من حال کرد.خلاصه زنگ زدم خونه و گفتم که من باید برم ماموریت و فردا برمیگردم. بعد رفتیم یه هتل همون نزدیکی ها و یه اتاق دو تخته گرفتیم البته من بجای کارت شناسایی کارت شرکت را دادم و رزرویشن هم دیگه هیچی نپرسید و خیلی معمولی رفتیم به اتاقمون. دیگه جونم واستون بگه که صفا شروع شد………….. به پیشنهادش اول رفتیم حمام. بله آقا تمام وسایلش توی کیف سامسونتش بود. رفتم تو حموم دیدم همه چیز باهاشه و داره به دوره کون خوشگلش و اطراف کیرش واجبی میزنه، به من هم اشاره کرد و منم تمام اطراف کیرم را واجبی زدم و بعد از شستن دیدم تیغ رو درآورد و گفت اگه مویی مونده برام بزن و منم از خدا خواسته شروع کردم. انگار دارم دیوار نقاشی میکنم اینقدر صاف کردم که حیوونی انگار پوستش رفت.

کون سفید

خلاصه تو حموم حسابی همو شستیم و تمیز بدون مو اومدیم بیرون. در حال خشک کردن بدنم بودم که دیدم اومد چسبید به منو حوله رو از تنم جدا کرد ، شروع کرد بوسیدن تنم و هی پایین تر میرفت تا رسید به کیرم، اینقدر قشنگ ساک میزد که انگار کیرم تویه استخر عسل بود، نرم ، داغ و لزج . داشتم دیوونه میشدم. بلندش کردم و دو تا تخت رو به هم چسبوندیم و رفتیم روش. یه کون سفید بدون یه دونه مو ، تر و تازه که وقتی روش دست میکشیدم ، دستم سر میخورد . میخواستم دست به کار بشم که دیدم بازم وسایلش کامله، از تویه سامسونتش یه قوطی وازلین و چند تاکاندوم و یه چیزی که شبیه یه انگشت پلاستیکی بود در آورد. گفت با این سوراخش را باز کنم، منم با حوصله تمام اون مثلاً کیر مصنوعی را با وازلین چرب کردم و یواش یواش شروع کردم کردن تو کونش، همش میگفت یواش تا بالاخره تمامش رفت تو و دیدم عضلات کونش شل شده، بهم اشاره کرد که بکون . منم یه کاندوم کشیدم سر کیرم و شروع کردم ولی اینقدر کاندومه نازک بود که تا اومدم فشار بدم پاره شد، بهم گفت: مخصوصاً نازکترینش رو خریدم که قشنگ تمام سلول های همدیگر رو حس کنیم. یک کاندوم دیگه کشیدم ، ولی ایندفه با احتیاط تا پاره نشه و دادم تو

کیرم راست شد

وای داغ داغ لامصب راست میگفت کاندومه اینقدر نازک بود که اصلاً حسش نمیکردیم. چون کونش آماده شده بود با یه فشار تا ته رفت تو. من شروع کردم به تلمبه زدن و فکر کنم یه بیست دقیقه ای تلمبه زدم و دیدم هیچی نمیگه. دیگه داشتم خسته می شدم و هرچی باهاش حرف میزدم میدیدم هیچی نمی گه منم چند تا تلمبه شدید زدم و ریختم و عین جنازه ولو شدم روش، دیدم برگشت و گفت : همین ، این همه ادعا میکردی همین بود. منم خداییش هیچی نداشتم که بگم گفت : در بیار بی عرضه. منم کیرم و از تو کونش درآوردم ، نشستم پهلوش دیدم تیز برگشت به کیر من که حسابی آویزون شده بود و توی کاندوم و آبی که ازش ریخته بود غرق شده بود، یه نگاه کرد و سریع کاندوم را از سر کیرم کشید بیرون. و بدون مقدمه کیر آویزون من رو با آب اطرافش کرد تو دهنش، حالم داشت بد میشد چون اصلاً انتظارش رو نداشتم. دیگه من خوابیده بودم و به هیچی فکر نمیکردم. اینقدر خورد تا دوباره کیرم راست شد. دیدم داره بدجوری منو نگاه میکنه ، گفتم چیه خسته شدی. گفت پاشو بابا بی عرضه . دیدم دوباره دمر خوابید و گفت بجمب . منو میگین ، کیرم که راست شده بود یه سوراخ تنگ داغ هم که دیده بود ، هیچی نفهمیدم و تا ته کردمش تو داشتم تلمبه میزدم که دیدم بدون اینکه من تلمبه بزنم کیرم داره عقب جلو میشه ، فهمیدم آقا اینقدر حشریه و اینقدر حال کرده که امون نمیده که من تلمبه بزنم و خودش داره عقب جلو میکنه بعد یه بیست دقیقه ای دیدم آروم تر شده و کم کم داره ولو میشه منم که داشتم دیوونه تر میشدم ، سریع یه چند تا تلمبه عمیق زدم که فکر کنم کیرم تا ته رودش رفت و داغ شدم، داغ داغ، داغ تر از اونی که فکرش رو بکنید و افتادم روش.

داداش حشری, کیر,داداشی  کوس, کوس خیس ,جنگل ,آب کیر کوس بدم ,آب کیر  برده جنسی ,آنال تینیجر ,سکس خانوادگی سکس خشن ,برده جنسی سوراخ کون ,گشاد ,آب کیر کوس آب کیری کیر بخور ,کلفت کوس کره ای ,تست دو کیر ,سوراخ گشاد کیر سیاه ,کوس پاره  زن جنده ,کوس پولی کوس نمای نزدیک تخم بخور ,آنال جنده شهوتی ,حشر بالا کیر خور ,سوراخ کون