سرجی و ریکاردو

ساک میزدم باشه بیا شروع کنیم گفت زوده بابا بیا میخوام یچیزی نشونت بدم .گوشیشو در اورد گفت بیا بشین رو تخت رفتم کنارش نشستم دیدم یه فیلم سوپر اچ دی ۴۰ دیقه ایی گذاشت گفت اینو ببین خیلی باحاله منم یهو همه چی از مخم پرید خیلی دوس داشتم یه فیلم پورنو با این کیفیت ببینم اخه اون زمان امکاناتش نبود البته برای من نبود ولی برای بقیه بود.خلاصه گوشیو ازش گرفتم عین ۴۰ دقیقه رو بدون عقب جلو زدن با صدای کم گوش کردم دیدم کیرم داره سیخ میشه کم کم مهدی متوجه شد گف چیه خوشت اومده گفتم نکنه تو میبینی راست نمیکنی خو گفت چرا منم راس میکنم اما واقعیش بهتره فیلم نمیچسبه گوشیشو بهش دادم گفتم خب بریم سراغ درسدیدم ازم پرسید علی بیشتر از کدوم قسمت فیلم خوشت اومد گفتم همش خوب بود گفت نه و بیشتر کدوم قسمتش منم حس واقعیمو گفتم گفتم اونجا که ابشو میریزه تو دهن دختره گفت اوففف اره خیلی حال میده گفتم اره برگشت بهم گفت علی دوس داری ابتو بریزی تو دهنم منم شوکه شدم بد جور اصلا هنگ کردم گفتم چی کسشر میگی بابا بیا درسو بخونیم گفت نه جدی میگم دوس داری یا نه همینجوری میپرسم گفتم حالا اگه من بگم اره تو اب منو میخوری گفت اره میخورم منم فک کردم کسشر میگه شوخی میکنه گفتم اره خوشم میاد گفتتت جون پس درش بیار تا برات بخورمش گفتم برو بابا چرت میگی گف تا درش نیاری ول کن نیستم منم وسوسه شدم خیلی حال میکردم که کسی کیرمو بخوره تا ابم بیاد اون زمان از فانتزیام بود خلاصه دستمو گرفت انداختم رو تخت شلوارمو تا زانو دادم پایین کیرمم نیم خیز بود اومد کنارم نشست کیرمو گرفت تو دستشو شروع کرد به خوردن اون لحظه بهترین لحظات زندگیم بود هنوزم گاهی اوقات به یادش جق میزنم همینجوری کیرمو یه ۵ دیقه خورد تا ابم اومد تو دهنش خالی کردم اما غورتش نداد و تفش کرد تو سطل اشغال اتاقش منم شلوارمو کشیدم بالا گفتم میخام برم خونه دیگه مهدی بعدا میام درس میخونیم گفت کجا تازع شروع ماجراس میخای بری گفتم منظورت چیه گفت ابتو اوردم میخای اب منو نیاریو در بری گفتم خودت خواستی من ک ازت نخواستم دیوس گفت باشه ولی حالشو کردی گفتم خب که چی گفت باید بیای حالا نوبته توعه کیر منو بخوری گفتم من خوشم نمیاد بیخیال اهلشم نیستم گفت کسشر برا من تعریف نکن عمریه رفیقیم من برا تو خوردم تو میخای نخوری خلاصه منم بدم نیومد یه امتحانی بکنم بالاخره اون مال منو خورده بود خونه هم ک تقریبا خلوتو گفتم بزار یبار امتحان کنم وسوسه وجودمو گرفته بود گفتم باشه کسکش درش بیار بخورم گفت جون حالا شد دیدم شلوارشو در اورد کیرش داشت شرتشو جر میداد خیلی کیر خوش فرمی عضلانیی داشت شرتشو که در اورد کیرش مثل فنر پرید بیرون اومد جلوم وایساد گفت شروع کن علی جون منم مثل فیلما کیرشوو گرفتم تو دست کلشو کردم تو دهنمو شروع کردم به ساک زدن اوم میخوردم براشو حال میکرد اه ریز میکشید رفت رو تخت دراز کشید گفت حالا بیا رفتم رو تخت بین پاهاش نشستم شروع کردم به خوردن دیوس ابش دیر میومد یه ۲۰ دیقه ایی داشتم کیرشو ساک میزدم تا دیدم کلمو فشار داد به کیرشو ابشو خالی کرد تو حلقم منم خواستم تفش کنم گفت بخورش همشو کیرشو از دهنم بیرون نکشید همشو مجبور شدم قورت بدم یکمش بالا اوردم بعد ک بیرون کشید گفتم بهش خیلی دیوسی مثلا رفیقمی گفت دمت گرم علی خیلی حال داد گفتم خو دیگه میخام برم دیر شده مامانتم میترسم شکی چیزی بکنه گف نترس مامانم اهل فضولی نیس خلاصه اومدم که جمو جور کنمو برم گفتم درو باز گفت کجا میخای بری علی جون اصل کارش مونده گفتم چی کس میگی مهدی اصل کار دیگه چیه گفت اون کون خوشکلو نازت که خیلی وقته تو کفشم اصن ایندفه بیشتر شوکه شدم فکر نمیکردم این تو کف کون و باسنای من باشه ‌‌‌‌ای که اهل دختر بازی بود چرا باید تو کف کون یه پسر باشه ….منم ترسیدم واقعا گفتم ازینجا برم بیرون دور رفاقتم با این کسکشم خط میکشم این همه مدت گیر چه ادم دو رویی بودیم خلاصه گفتم نه درو باز کن میخام برم من اهلش نیستم گفت اهل ساک زدنم نبودی اما خوب حرفه ایی میزدی گفتم درو باز کن میخام برم گفت برات گرون تموم میشع پاتو بیرون بزاری گفتم مثلا میخوای چیکار کنی دیدم رفت سمت کامپیوتر چنددتا کلیک کرد یه فیلم اورد بالا ….دیدم بله داشت فیلم میگرفت از ساک زدن من ….گفت علی پاتو بزاری بیرون فیلمو برش میزنم از اونجایی ک ساک زدی میدم همه یچها ببینن منم ریدم بخودم از ترس گفتم نکنه همچین کاری بکنه گفتم مهدی ترو خدا پاکش کن ابروم میره التماسش کردم خیلی گفت نه اون کاری ک گفتمو بکن تا جلو چشات پاکش کنم گفتم بابا من تا حالا اینکارو نکردم خوشم نمیاد از کون دادن گفت همین ک گفتم هیچی دیگه اعصابم داغون شد نشستم تو اتاق یه ۳ ،۴ دقیقه تو فکر رفتم گفتم اگه این فیلم پخش بشه زندگیم نابود مبشه تو محله و بین بچها گفتم بهش مهدی چی میخوای گفت اون کون خوش فرمو سکسیتو قربونش برم من ……دیگه به ناچار قبول کردم راضی شدم واقعا حس بدی داشتم نمیتونین درکم کنید ….این که باید کون بدی به بهترین رفیقت که فکرشم نمیکردی…..گفتتم مهدی فقط لاپایی تروخدا بزار تو نکن نمیشه تنگه درد داره بدجور گفت تو کاریت نباشع من بلدم ….شلوارمو کشیدم پایین دیدم مامانش اومد در زد گفت مهدی چیزی لازم ندارین گفت نه مامان همه چیز هس مرسی گفت باشه و رفت شلوارمو کشیدم پایین کونمو تو شورت دید گفت واییییی علی دیونم کردی این کونیه که ۳ ساله تو کفشم لعنتی ….گفتم کسشر نگو زود کارتو بکن میخام برم دیگه بعد این سکس رفاقت منو تو هم تمومه …گف این حرفو نزن یجور به این کون مشتی حال بدم که مشتری شی ‌…شرتمم خودش کشید پایین گفت اوففففففف جووووووون از الکسیسم بهتری لعنتی …اون زمان نمیدونستم الکسیس کیه بعدا فهمیدم…..گفت جوووووووون این کون نیس بخدا این شاه کونه قرنه ….چندتا سیلی زد محکم رو باسنام گفتم چیکار میکنی یالا ….دیدم رفت تو کمد یه کرم اورد مالبد رو سوراخ کونم شروع کرد به مالیدن یه انگشت فرو کرد توش فهمیدم میخواد بازش کنه تا درد نکشم….گفت علی جون هروقت خواستی داد بزنی پتو رو گاز بگیر …..یه انگشت کرد درد نداشت اونقدرا تا دیدم دوتا انگشت کرد یکم پریدم جلو دردم گرفت گفت بشین علی جون الان دردش میره …منم که کونم سوزش گرفته بود بدجور …دردم داشت میومد یکم با دوتا انگشت رو کونم ور رفت تا دوتاشم کامل کرد یکم بیشتر کرم زد ۳تا انگشتو میخواست زور بزنه بکنه توش نمیشد تنگ بود یکم فشارو بیشترش کرد داشتم میمردم پتو رو گاز میزدم اوفففففف دیگه کم کم تو فکرم داشت تبدیل به حال کردن میشد تا زوری کون دادن خخخخ…..اما به روم نیاوردمو ناراضی نشون دادم خودمو تا اخرش خلاصه بگم ۳ تا انگشتم جا کرد به هزار دردسر دیدم اومد نشست پشت کونم سگی خابیده بودم براش کیرشم شق شق بود سرشو کرم زد یکم مالوند …گذاشت رو سوراخ کونم یکم فشار داد کلش پرید تو کونم اوف چه سوز و دردی داشت من اخو اوخ ریز میکردمو اون اروم اروم میرفت جلو تا کم کم تا دسته چپوند تو کونم دیدم حشرش بد جور زده بالا قربون صدقه کونم میرف ….میگفت عجب کونی داری علی فداش بشم قربونش برم این کون گوشتیو برا کردن ساخته شده فقط …منم ازین حرف زدنش حال میکردم شهوت زده بود تو مخم ….شروع کرد کم کم تلمبه زدنو بیشتر کردن و سرعتشم بیشتر کرد ….مثل خرگوش که سرعتی میکنه داشت تو کونم تلمبه میزد و قربون صدقش میرفت دستاش دو کمرم بودو تلمبه میزد همینجوررییییی اوففف هنوزم به یاد اون صحنه های جق میزنم …چه صدای شالاپ شلوپی راه افتاده بود خداروشکر که اتاقش طبقه بالا بود وگرنه صداش پخش میشد خخ.یهو دیدم کمرمو سفت گرفت تو بغل یه اه کشید ابشو خالی کرد توی کونم داغ بود حسش کردم ابشو تو کونم ….مونده بودم این کسکش چقد اب داره من که دوروز پشت هم جق میزدم روز دوم ابم کم بود …خلاصه ۲ دقیقه همونجوری روم دراز کشید منم چیزی نگفتم تا درش اورد کیرشو وای وقتی در اورد خیلی سوز کشیدم درد داشت واقعا وقتی بلند شدم توی کمرمم دردشو حس میکردم باور کنید تا دو هفته دسشویی میرفتم گلاب به روتون به سختی خودمو خالی میکردم سوز میکشید خودمم که میشستم دردش بدتر میشد ولی بالاخره کم کم دردش رفت …اونروز فیلمو جلوی چشمام پاکش کرد منم بهش گفتم مهدی خیلی نامردی فکر نمیکردم اینجوری باشی ….ولی مطمئن باش دیگه خونتون نمیام …یکم معذرت خواهی کردو جم کردم رفتم داداش حشری, کیر,داداشی کوس, کوس خیس ,جنگل ,آب کیر کوس بدم ,آب کیر برده جنسی ,آنال تینیجر ,سکس خانوادگی سکس خشن ,برده جنسی سوراخ کون ,گشاد ,آب کیر کوس آب کیری کیر بخور ,کلفت کوس کره ای ,تست دو کیر ,سوراخ گشاد کیر سیاه ,کوس پاره زن جنده ,کوس پولی کوس نمای نزدیک تخم بخور ,آنال جنده شهوتی ,حشر بالا کیر خور ,سوراخ کون