آموزش کیری سکس پدرانه

کثیف کاری میشد به کسی. اولین بار بعد مدرسه راضیش کردم جلیل رو رفتیم خونمون چون پدر و مادرم شاغل بودن راحت بودیم اولش قرار بود دو طرفه باشه چون همه کونی ها با این حرف میان مکان رفتیم خونمون که دیدم میگه اول من اولش قبول نکردم ولی قرار شد لاپایی بکنه ولی من بکنم تو سوراخش خوابیدم رو تختم و شلوارمو تا زانوم کشیدم پایین کونم سفید و تپل بود بی مو . جلیل یه جووون گفت و بهم گفت اگه تو مدرسه بفهمن چه کونی هستی هر روز میکننت که بهش گفتم خفه شو و زود باش. سر کیرشو تف زد و خوابید روم کیرش 12 سانت بود و نازک خوابیده بود روم و لاپایی میزد خوشم اومد ولی چیزی نمیگفتم تا پررو نشه. بعد از 2 دقیقه بلند شدم و گفتم نوبت توئه اونم خوابید و مثل من شلوارشو تا زیر کونش کشید پایین کون خوبی داشت ولی یکم گشاد بود کیر منم تقریبا مثل خودش بود سر کیرمو تف زدم و راحت تا خایه کردم تو کونش چند دقیقه ای خوابیدم روش و تلنبه زدم که ابم اومد ریختم لای دستمال کاغذی . بعد از سکس بهم گفت هم تو دادی و هم من پس به کسی نگو وگرنه منم ابروتو میبرم منم قبول کردم . تقریبا هر روز میرفتیم خونمون و میخوابیدیم رو هم . بعد از یک ماه امبن کیرشو تف زد و گفت میکنم تو سوراخت چیزی نگفتم و اونم سرشو کرد تو کونم یکم درد داشت ولی خیلی نازک بود کیرش با هر دردی بود بعد از 5 دقیقه تمام کیرشو کرد تو کونم خیلی خوشم اومد از فرداش هم هر روز منو میکرد و منم ازش میخواستم بیشتر تو کونم تلنبه بزنه و دیر تر ابش بیاد. بعضی وقتا هم کثیف کاری میشد که جلیل یکی از بکناش بهش تمیز کردن کون رو یاد داده بود و منم یاد گرفتم . برنزه کرده یه سری منو بعد از فوتبال برد خونشون به بهونه اب خوردن حسابی منو کرد خیلی بهم حال داد . دیگه کیر جلیل بهم حال نمیداد و هر روز فرزاد به بهونه های مختلف منو میبرد خونشون میکرد . دیگه چاقالش شده بودم و جاهای مختلف منو میکرد مثلا شبا یه کوچه خلوت پیدا میکرد پشت یکی از ماشینا شلوارمو تا زیر کون نرم و سفیدم میکشید پایین و کیر 16 سانتیشو تا خایه میکرد توش . یک سال همیشه بهش کون میدادم و دیگه اصلا دردی واسم نداشت. وارد 17 سالگی شده بودم و کم کم دست و پاهام مو در اورده بود که با دقت تمام تمام موهای بدنمو میزدم جوری که اصلا ساق پاهام با یه دختر فرقی نداشت. صورتم ریش سیبیل در نیورده بودم و هنوز خیلی از پسرا بهم تمایل داشتن. چند تا شلوار دمپا کش دار خریده بودم که تا نصف ساق پام میدادم بالا تا ساق پاهای سفید و بی مو م معلوم بشه همین کارم باعث میشد فرزاد بیشتر منو بکنه. یه روز تو پاساژ ولیعصر داشتم خرید میکردم فروشنده ش یه پسر 27 ساله خیلی هیکلی بود پوستشو هم برنزه کرده بود عاشق کیرش بودم ازش شمارشو گرفتم . دم ظهر ها همیشه کرکره رو میداد پایین و تو مغازه میخوابید بعضی وقتا میرفتم تو مغازش بهش کون میدادم . کیر 19 سانتی و خیلی کلفتی داشت ولی اصلا دردی نداشتم و عاشق کیرش بودم . ابشو خالی میکرد تو کونم و همیشه هم بعد از کردن کون سفید و تپلم سوراخم کامل باز میشد . بعضی وقتا هم با دوستش منو میکرد و دوستش هم کیر کلفتی داشت . ارزوم بود کاش دختر میشدم و راحت تر میدادم. اسم داستان رو هم گذاشتم وحید شرابی چون اخرین نفری که منو کرد همین وحید شرابی بود . منو میبرد تو باغهای شهریار اولش ساق پاهای سفیدمو لیس میزد و سوراخمو نیم ساعت میلیسید بعدش کیرشو تا خایه جا میکرد توش داداش حشری, کیر,داداشی کوس, کوس خیس ,جنگل ,آب کیر کوس بدم ,آب کیر برده جنسی ,آنال تینیجر ,سکس خانوادگی سکس خشن ,برده جنسی سوراخ کون ,گشاد ,آب کیر کوس آب کیری کیر بخور ,کلفت کوس کره ای ,تست دو کیر ,سوراخ گشاد کیر سیاه ,کوس پاره زن جنده ,کوس پولی کوس نمای نزدیک تخم بخور ,آنال جنده شهوتی ,حشر بالا کیر خور ,سوراخ کون