ورود

ثبت نام

loading...

کیر خوری زن و شوهر ایرانی

هر بار بیشتر كیرم شق میشد یه شب كه اومدم تلگرامم رو چك كنم ، دیدم تو یه گروه خانوادگی عضوم كردن ( كی عضو كرده بود ؟ الهام عروس خاله )، همه ی فك و فامیل عضو بودن شروع كردیم به كسشعر گفتن مجاز و جوك و موك و این چیزا. چند روز گذشت و یه شب ، دقیق یادمه كه پنجشنبه شب بود ، ساعت دو- دو نیم شب یهو دستم خورد یه جوكِ سكسی و ارسال شد تو گروه ، پشمام ریخت سریع رفتم ببینم كی انلاینه دیدم الهام انلاینه ، كمی از الهام براتون بگم ؛ قد ١٩٠ ، سینه ٨٥ واقعی ، سن ٢٦ سال ،وزنش هم فكر كنم ٧٠-٧٥ كیلو باشه ، اندام فوق سكسی، اصالتاً لر ولی متولد تهران سفید و بدنی سفت ، فوق العاده حشری رفتم پی وی و سلام دادم دیدم سریع جواب داد، الكی شروع كردم به عذر خواهی كه دستم خورد و ازین حرفا الهام هم گفت اشكال نداره پیش میاد ولی چقدر باحال بود بازم اگه داری برام بفرست، گفتم شب شده و شوی رو خوابوندی و اومدی تلگرام داری شیطونی میكنیا گفت شوی رو نخوابوندم ، خودش از سر شب خوابیده. گفتم دمتون گرم بابا از سر شب شروع كردید به شیطنت گفت نه بابا دلت خوشه شیطنت كجا بود كه یهو دوزاری من افتاد كه آره بزار شانس خودمو امتحان كنم ببینم پا میده یا نه شروع كردم چندتا جوك سكسی براش فرستادن بعد خوندنش گفت كه ببین میتونی حال مارو امشب خراب كنی ؟ ای بابا گفتم اشكال نداره خرابم شد بپر رو شوهرت كه شروع كرد درد دل كردن كه آی بین خودمون بمونه كه شوهرم سرده و نمیكنه و میگه زن نباید بگه كه سكس میخوام و هر موقع كه خودم تشخیص دادم بكنم و ازین حرفها كه منم طبق روش هایی كه همه ی پسرها بلدن ، مخه رو زدم كه ای بابا حیفِ تو ، من از روز اول عاشق تو بودم و دیدم كه داری حیف میشی واز چشمهات میخونم كه آدم هاتی هستی و خلاصه فرداش قرار گزاشتیم بریم كافی شاپ ، تهرانپارس، محل اونا. رفتیم روبروی هم نشستیم و یه قهوه سفارش دادیم و تا بیاره ، یهو دیدم دستمو گرفت و شروع كرد دوباره از سردی شوهره گفتن ، منم شروع كردم به مالوندن دستش و كلی درد و دل كردیم ، بعدش كه قهوه اینارو خوردیم زدیم بیرون سوار ماشین شدیم و رفتیم پارك پلیس توپارك نشستیم رو یه نیمكت و دستمو انداختم بغلش كردم، دیگه از كسی بغیراز خودمون و میل شدید جنسی مون حرفی نمیزدیم ، سر ظهر بود و پارك خلوت خلوت دستم و از بغل یقه مانتوش كردم تو و با نوك سینش شروع كردم به بازی ، حشرش دو برابر شد اونیكی دستمم انداختم زیپ شلوارشو باز كردم و اروم بردم تو شرتش خیس خیس شده بود یه كس خوب و تپل گوشتالو تو حال خودمون بودیم كه دیدم یه دختر و پسر دیگه دارن ازونور میان كه خودمون رو جمع و جور كردیم و پاشدیم و رفتیم تو ماشین ، رفتیم سمت خونه من كه خالی بود، تو اسانسور شروع كردیم لب و لب بازی از در اسانسور كه اومدیم بیرون همینجوری كه لبامون به هم قفل بود ، در خونه رو باز كردم و رفتیم تو دقیقاً عین این فیلما شروع كردیم حین لب گرفتن ، همدیگه رو لخت كردن اول مانتو و شال و تاپش رو دراوردم اونم اول تیشرت منو در اورد خوابوندمش رو تخت و شروع كردم سینه هاش رو خوردن (سوتین نبسته بود ) با نوك زبونم دور حاله سینش رو لیس میزدم بعد یه بادكش اساسی كل سینش رو یه ده دیقه ای اینكارو ادامه دادیم گفت نوبت توئه، پاشد شلوار و شورتم رو باهم دراورد شروع كرد ساك زدن، خسته كه شد دراز كشید و منم شروع كردم درازكش (كلی سكس كردم و كلی برام ساك زدن اما این یه چیز دیگه بود همچین میخورد كه هر بار بیشتر كیرم شق میشد) شلوارش رو دراوردم، داگی خوابوندمش رو تخت و كس خیسش رو با سر كیرم بازی بازی دادم و یهو خودشو داد عقب و كیرم رفت تو كوسش ، شروع كردم به تلنبه زدن حالا نزن كی بزن. بعد الهام اومد نشست رو كیرم و شروع كرد بالا پایین كردن یه ربع بالا پایین شد ، صدای اه و نالش كل فضای خونه رو پر كرده بود، خسته كه شد دراز كشید و منم شروع كردم درازكش و از پشت گزاشتم تو كسش و تلنبه … شالاپ و شولوپ صدای كردن به همراه اه و اوه سكسی ( من كلاً ادم دیر ارضایی هستم )حدود یك ساعت كردمش با روشهای مختلف ، الهام دو بار ارگاسم شد و دیگه شل شل شده بود ، منم كه دیدم ابم داره میاد پاشدم وایستادم و ابم رو ریختم رو صورتش ، بعدش كیرمو كرد تو دهنش و بازم برام ساك زد ، بعدش یه دوش گرفتیم و رسوندمش تهرانپارس و هنوزم در ارتباطیم ولی دیگه موقعیت جور نشد كه بكنمش . امیدوارم خوشتون اومده باشه ، داداش حشری, کیر,داداشی کوس, کوس خیس ,جنگل ,آب کیر کوس بدم ,آب کیر برده جنسی ,آنال تینیجر ,سکس خانوادگی سکس خشن ,برده جنسی سوراخ کون ,گشاد ,آب کیر کوس آب کیری کیر بخور ,کلفت کوس کره ای ,تست دو کیر ,سوراخ گشاد کیر سیاه ,کوس پاره زن جنده ,کوس پولی کوس نمای نزدیک تخم بخور ,آنال جنده شهوتی ,حشر بالا کیر خور ,سوراخ کون

loading...