کون گنده از پشت میکنمت

7K

لاغر اندامی هست با ممه های ۷۵ تلقی نمیکنمشون ) ۴ یا ۵ سال پیش بود موقعی که تازه بیتاک مد شده بود. این ریحانه رو از بیتاک پیدا کردم یه سال از من بزرگتره و دختره لاغر اندامی هست با ممه های ۷۵ و انصافا هم خیلی زشت بود قیافش … اولش یکی دو هفته تلفنی حرف زدیمو مخشو زدم که رل بزنیم ، رل رو که زدیم ماجرای ما شروع شد . یادمه اولین بار که رفتم ببینمش بعد از کلاس زبانش بود ، باهم قدم زدیم و تا سره کوچشون باهاش رفتم . سره کوچشون هم ازش لب گرفتم و ولش کردم برگشتم ، این گذشت و تا چندین ماه کاره ما همینجوری لب بازی تو کوچه و ماشین بود تا این که یه روز خودش بهم گفت طاها تو چرا خونتونو به من نشون نمیدی ، منم چون میخواستم ببینم قصدش خیره یا نه گفتم خب دیوونه از کوچمون که رد میشدیم نشون دادم خونمونو که ، اونم گفت نه میخوام داخل خونتونو ببینم ، مثلا قراره زنت شم بیام طبقه بالای مامانت اینا بمونیم . اینو که گفت فهمیدم یه خبرایی هست . گفتم باشه هر موقع فرصت شد با ماشین میام دنبالت میارمت خونه . گذشت تا اینکه خونه خالی شد و رفتم دنبالش… مشغوله خوردنه سینه هاش شدم و اونم آه و اوهش بلند شد لامصب اونقد آرایش کرده بود که با اون قیافه تخمیش کیرم واسش شق شده بود ،یه مانتو جلوباز پوشیده بود که اون موقع حداقل تو شهره ما تازه مد شده بود با یه ساپورت تنگ و یه تیشرت … اولین بار بود همچین تیپی میزد .. قشنگ معلوم بود واسه چی میاد… رسیدیم خونه و رفتیم همون طبقه ی بالا که من تنها میموندم اونجا یکم نشستیم خونرو الکی زیر و رو کرد منم که خسته شدم یهو بغلش کردم و گفتم سهمیه ی لبه امروزو بده زود باش.اونم تو بغلم یکم ناز کرد و طفره رفت ولی بالاخره تسلیم شد و لباشو در اختیارم گذاشت ..داشتیم لب های هم رو میخوردیم که من از زمین برش داشتم و تو بغلم نگهش داشتم یکم لباشو خوردم و بعد رو تخت خوابوندمش و خودمم خوابیدم روش و همچنان لب هاشو میخوردم … راستش میترسیدم برم به مرحله ی بعد و منتظره چراغ سبزش بودم که یهو دستمو گرفت و از رو تیشرت برد رو سینه هاش… اولین بار بود به سینه هاش دست میزدم خیلی سفت بودن ، این کارو که کرد دیگه من تو دلم گفتم حله امروز اینو میکنمش ،،، اون دراز کشیده بود من روش دراز کشیده بودم لبامون تو هم قفل یه دسته من روی سینه های اون . یهو بلند شدم و با پر رویی گفتم میخوام ممه هاتو بخورم… یه لحظه شکه شد ..چشماش ۴ تا شد ولی نگفت نه و با کمی مکث تیشرتشو داد بالا وای چی میدیدم…. حیف به اون سینه های قشنگی که ماله یه دختر به اون زشتی بودن .. مشغوله خوردنه سینه هاش شدم و اونم آه و اوهش بلند شد … نوکه سینشو که میک میزدم دیگه فریاد میکشید جفتمون رو آسمون ها بودیم از سینه هاش رفتم پایین تر و خواستم ساپورتشو بدم پایین که نزاشت… گفت نه شلوارمو کشیدم پایین و کیرمو نشون دادم که نه … من هر چی گفتم بابا انصاف نیس گفت نه نمیشه… حدس زدم پریود باشه ولی دیگه ازش نپرسیدم… یهو به ذهنم رسید شاید با دیدن کیرم حشری بشه و نظرش عوض شه که یهو از اون حالت بلند شدم و شلوارمو کشیدم پایین و کیرمو نشون دادم و گفتم پس من با این صاحاب مرده چیکار کنم که اینجوری بلند شده… اونم گفت نمردم که میخورمش واست ،، با اینکه کوس یا کون میخواستم ولی به ساک قانع شدم و کیره ۱۵ سانتیمو گذاشتم دهنش …. خیلی حرفه ای ساک میزد … از لپ هاش استفاده میکرد… لامصب دندون هاشو جوری دوره کیرم احاطه میکرد و بالا پایین میکرد که حال میداد بعد از ۴-۵ دقیقه ساک آبمو ریختم دهنش و اونم همشو قورت داد، با دیدنه این صحنه فهمیدم با یه پورن استاره حرفه ای دوس شدم …. بعد از اون قضیه هم به مکررات واسم ساک زد ولی هیچوقت نزاش بکنمش و هنوزم نمیدونم چرا داداش حشری, کیر,داداشی کوس, کوس خیس ,جنگل ,آب کیر کوس بدم ,آب کیر برده جنسی ,آنال تینیجر ,سکس خانوادگی سکس خشن ,برده جنسی سوراخ کون ,گشاد ,آب کیر کوس آب کیری کیر بخور ,کلفت کوس کره ای ,تست دو کیر ,سوراخ گشاد کیر سیاه ,کوس پاره زن جنده ,کوس پولی کوس نمای نزدیک تخم بخور ,آنال جنده شهوتی ,حشر بالا کیر خور ,سوراخ کون