سکس دختر پسر ایرانی نبینی از دستت رفته

سینه های گندش افتاد بیرون دو سه ساعت بعد اماده شدیم و رفتیم زنگ زد خاله و ادرسو گرفت رفتیم به ادرس رسیدیم ب اپارتمان از تو پنجره تا نصفه اومد بیرون بهمون نشون بده کدوم واحده ی خانوم نسبتا چاق با ی بلیز زرد و موهای رنگ کرده و داغون خلاصه رفتیم بالا درو باز کرد یهو من جا خوردم تو حال هیچی نبود نه فرشی نه موکتی گفت ببخشید تازه اومدم اینجا هنوز وقت نشده وسایلمو بچینم بیاین داخل دوتا از اتاقارو درست کردم تا همه وسایل میچینم تو خونه خلاصه رفتیم تو اتاق . ی خانوم با سن ۲۷_۲۸ سال نشسته بود با ی بچه ۵_۶ ساله من که همون لحظه اوضای خاله و اون کس رو دیدم کلا رنگم پرید گفت خاک تو سرت طرف خودتو ول کردی برا کنجکاوی اومدی کس پولی بکنی ، دوستم بهم گفت اول تو برو کارتو انجام بده تا من اینجا با خاله صحبت میکنم منم ترسیده بودم گفتم نمیخوام اول خودت برو بعد من میرم قبول کرد گفت باش اینم بگم قبلش دوتامون قرص تاخیری خورده بودیم ک قشنگ پوله رو حلالش کنیم !!! پاشد با دختره رفت تو اتاق بغلی منم همونجا خجالت زده نشسته بودم نمیدونستم اصن چی بگم اون بنده خدا خاله ام ی شرایط داغونی داشت ک نمیشه اصن گفت چاق دستا پره تیغ و اصن یجور وحشتناک یهو برگشت به من گفت تو ب این خوبی اینجا چیکار میکنی بچه خوشگل مگه دوس دختر نداری رک کیرتو در بیار منم کیرمو در اوردم اصن راست نشده بود گفتم دارم فقط از سر کنجکاوی اومدم رب ساعتی بیشتر نشد دیدم دوستم با دختره اومدن منم ک میخواستم تموم شه زودتر گفتم بریم خودمون گف نه وایسا استراحتی کنم بعد میریم قبول کردم ی ۷_۸ دقیقه گذشت پاشد گفت بریم رفتیم تو اتاق دیدم اتاق پره وسیلس گفتم مطمعنی جا هست گف اره بیا این وسط ی حا باز کردیم برا خوابیدن رفتیم اونجا من اصن هیچ حسی نداشتم و خیلی پشیمون بودم گوشیش زنگ خورد نشستیم کنار هم اشاره کرد ک کیرتو در بیار منم کیرمو در اوردم اصن راست نشده بود همینجوری که با تلفن صحبت میکرد کیر منم میمالید تا راست شه منم خیلی سعی میکردم اون لحظه حس بگیرم راست شه بکنم و زودتر بریم خلاصه یکم اندازه اینکه کاندوم بذاری سرش راست شد کاندومه خیلی کلفت بود خداییش تا گذاشتیم روش کیر لامصب باز خوابید گفتم لخت شو درستش میکنم خودم توقع داشتم الان لخت میشه ی سوتین و شرت سکسی خفن تنشه تا تی شرتشو در اورد دیدم سینه های گندش افتاد بیرون گفتم خب دیگه واسه راحتی کار حتما نپوشیده ی دامن پاش بود دامنو تا در اورد دیدم عه کس کونم افتاد بیرون کلا خشکم زد انگار اون بیشتر عجله داشت خخخخ هیچی خوابوندمش رو زمین و کیرمو ای مالیدم رو کسش و سعی کردم حس بگیرم یکم راست شه اندازه اینکه بره توش بود انقدم گشاد بود ک با هربار کشیدن کیرم از تو کسش و دوباره فرو کردن انگار یجای جدید میرفت مام فرو کردیم تا دسته تو کسش و شرو کردم تلمبه زدن یهو دیدم چندتا برگ دستمال کشید گذاشت رو شکمش که ابم اومد بریزم روش منم تو دلم گفتم با اون قرصی من خوردمو و این کاندوم کلفت ممکنه از تو کس تو نفت در بیاد از من ابی در نمیاد . ۵ دقیقه ام نشد که تلمبه میزدم اصن هیچ حس خاصی نبود انقدم گشاد بود ک با هربار کشیدن کیرم از تو کسش و دوباره فرو کردن انگار یجای جدید میرفت خخخخ کلا حس حالمو و نظرمو در باره کس و کس کردن خراب کرد همون لحظه گفتم کافیه نمیخواد دیگه گفت چرا داری پول میدی چی شده گفتم نمیخواد حلالت پولو بهت میدم ولی دیگه نمیکنم عین خر پشیمون بودم . لباسامو پوشیدم و اونم پوشید رفتیم تو اتاق بغلی اونا خندشون گرفته بود فک میکردم دو دقیقه ای کردم ابم اومده پاشدم اومدم . ب دوستم گفتم پاشو بریم و ی خدافظی کردیم اومدیم بیرون داستانو واسه دوستم تعریف کردم ک تو اتاق چی شده و همونجا ی توبه قشنگ کردم ک دیگه هیچ وقت سمت جنده پولی و این چیزا نرم چون واقعا افتضاح بود داداش حشری, کیر,داداشی کوس, کوس خیس ,جنگل ,آب کیر کوس بدم ,آب کیر برده جنسی ,آنال تینیجر ,سکس خانوادگی سکس خشن ,برده جنسی سوراخ کون ,گشاد ,آب کیر کوس آب کیری کیر بخور ,کلفت کوس کره ای ,تست دو کیر ,سوراخ گشاد کیر سیاه ,کوس پاره زن جنده ,کوس پولی کوس نمای نزدیک تخم بخور ,آنال جنده شهوتی ,حشر بالا کیر خور ,سوراخ کون