مونا داگی استایل

اولین بار که کون دادم اولین بار چهارده سالم بود که شوهرم منو از عقب کرد نمیدونستم اینقدر درد داره شل گرفته بودم اونم کیرش رو تف زد و تا ته کرد تو کونم هیکلم ریز بود و لاغر یه دفعه آتش گرفتم اینقدر جیغ کشیدم و گریه کردم که نفسم بند اومد فوری درش آورد من دستمو گرفتم دم سوراخ از بس درد داشت نگاه کردم خون اومده بود تا یه هفته نمیتونستم بشینم دیگه بهش کون ندادم خیلی اصرار میکرد دعوا میکرد نمیدادم تا بعده ده سالی دیگه قد کشیده بودم الان صدو هفتاد و پنج قدمه اون موقع صدو پنجاو چهار بودم بعد روش انگشت رو روم پیاده کرد نمیدونستم چرا این کارو میکنه ولی دوست داشتم خوشم میومد یه شب گفت خوردن سینه هام و نوازش کردن بیا از عقب بکنمت گفتم درد داره گفت الان چهار تا انگشت من راحت جا میشه بیا کیر رو امتحان کنیم اگه درد داشت نمیکنم و از اونجایی که میدونستم دروغ میگفت حتی اگه درد هم میداشت در نمی آورد و از فرصت استفاده میکرد و تا آخر میکرد تو ولی دلو زدم به دریا گفتم باشه اونم شروع کرد به خوردن سینه هام و نوازش کردن بعد هم پاهامو بالا گرفت از جلو زد عقب قبلش با انگشت باز کرده بود اون موقع دیگه چهار تا راحت جا میشد دیدم هیچ دردی حس نمیکنم خودشم باور نمیکرد شروع کرد تلمبه زدن خیلی مزه میداد یه مزه ای که نمیشه توصیف کرد الان نزدیک هشت ساله هفته ای دو بار از عقب منو میکنه نه ک از عقب بدی کونت بزرگ میشه ونم بزرگ شده برخلاف گفته ها که میگن از عقب بدی کونت بزرگ میشه نه سوراخم گشاد شده هر دفعه هم بیشتر لذت میبرم کیر شوهرم هم لامصب هم کلفته هم بلند. داداش حشری, کیر,داداشی کوس, کوس خیس ,جنگل ,آب کیر کوس بدم ,آب کیر برده جنسی ,آنال تینیجر ,سکس خانوادگی سکس خشن ,برده جنسی سوراخ کون ,گشاد ,آب کیر کوس آب کیری کیر بخور ,کلفت کوس کره ای ,تست دو کیر ,سوراخ گشاد کیر سیاه ,کوس پاره زن جنده ,کوس پولی کوس نمای نزدیک تخم بخور ,آنال جنده شهوتی ,حشر بالا کیر خور ,سوراخ کون