کوس پشمالو زن ایرانی

کون دخترعمو قرار بود با دختر عموم ازدواج كنم البته قراری بود كه خودمون دو تا گذاشته بودیم با هم صمیمی بودیم تا اینكه سال آخر دانشگاه من بود كه قضیه ازدواج را با خانوادها مطرح كردیم اما با مخالفت شدید زن عمو مواجه شدیم تلاش زیادی كردیم كه موثر نبودش (دختر عموم) كه خیلی شرمنده شده بود و خیلی هم عاشق من بود منو دعوت كرد تا یكسری صحبت با هم داشته باشیم منم با كله رفتم خونشون بعداز كمی نشستن متوجه شدم كه توی خونه تنها هستیم نیم ساعتی از حضور من می گذشت كه صحبت عشق و فراموشی پیشآمد هر دو دل شكسته و ناتوان شده بودیم چیزی جز آخرین سكس به نظرمان نمیرسید دست به كار شدیم كیرم را مثل همیشه لای پاهای سفید و لطیفش گذاشتماما فكر این كه آخرین باری است كه این كس وكون را می بینم اعصابم را بهم میریخت كون سیری ازش بكنم میریخت به پشت خوابوندمش دو سه تا ماچ آبدار روی كونش كردم از شدتبغضی كه داشتم رو را كنار گذاشتم وخواهش كردم كه این بار آخری را بذاره كون سیری ازش بكنم كه با موافقت ش روبرو شدم برام باور كردنی نبود كه شقبول بكنه من كیرم را تو كونش بكنم چون بارها گفته بود كیر خركی وبزرگی دارم بهر حال دل من را نشكست وگفت هر جوری دوست دارم بكنم یك تفآبكی در سوراخ كون سفید و مامانیش گذاشتم خوب كه ماساژ دادم سر كیرم راگذاشتم در كونش ویكم فرو كردم كه دیدم كونش را جمع كرد وشروع به گریهاز شدت درد كرد كمی مكث كردم و دوباره با اصرار خودش كیرم را گذاشتم دركونش تا ته كیرم را هل دادم تو وآبم را خالی كردم وكردمش تو سوراخ كونش وای ی ی ی ی چقدر تنگ وداغ بود كیرم داشت منفجر میشد گفتم می تونم تو كونت آب كیرم را بریزم خیلی با حال گفت منكه گفتم هر كاری تو این سكس آخری دوست داری بكن من هم تا ته كیرم را هل دادم تو وآبم را خالی كردم بعد از انهم مشكلات خود به خود حل شد و با همازدواج كردیم ش میگه اگه اونروز كون من نذاشته بودی هرگز بهت كون نمیدادم من هم كون را میكنم ودعای انرا به زن عمو بابت مخالفت اولیش میكنم. داداش حشری, کیر,داداشی کوس, کوس خیس ,جنگل ,آب کیر کوس بدم ,آب کیر برده جنسی ,آنال تینیجر ,سکس خانوادگی سکس خشن ,برده جنسی سوراخ کون ,گشاد ,آب کیر کوس آب کیری کیر بخور ,کلفت کوس کره ای ,تست دو کیر ,سوراخ گشاد کیر سیاه ,کوس پاره زن جنده ,کوس پولی کوس نمای نزدیک تخم بخور ,آنال جنده شهوتی ,حشر بالا کیر خور ,سوراخ کون