جنده حشری ایرانی به تر ویژه گاییده میشه

اولين سكس من با دختر عموي دوستم منم كاملا اعتماد به نفسم رفته بودو خجالتی بودم تا اینكه یكی از دوستام ما رو برد باشگاه بدن سازی خلاصه یكم بدنمون به رو اومدو ازون حالت تخمی درومد و این شد كه كم كم رو پیدا كردمو میرفتم واسه این كه مخ بزنم? خلاصه اقا این رفیقه ما یه دختر عمو داشت جنده شماره ی اینو به ما داد كه بریم مخشو بزنیم تو تلگرام بهش پیام دادیمو قرار گذاشتیمو روز ٣-٤ بود كه رفتیم خونش اقا شلوار مارو كشید پایین شروع كرد به خوردن كیرم ??? جاتون خالی عین پورن استارا ساك میزد موهاشو گرفتم دو دستم تا ته میبردم تو اوق میزد می اوردم بیرون یه ١٥ مین ساك زد ابمون امدو كس كش ابمم خوردو ??? خیلی حال داد اقا یكم نشست كنار ما حشر زد بالا شلوارشو كشید پایین گفت بكن تو كونم ما هم یكی توفیش كردیم كردیم تو كونش یكم تلمبه زدم كیرمو در اوردم دیدم گهی شده كیرم ?? بعد حالم داشت بهم می خورد گفت كونمو نشستم برم بشورم بیام اقا منم حالم بهم خوردو رفتم كیرمو ٣-٤ دور شستم اومدم دوباره شروع كرد به ساكو اینا شق شد به ٣-٤ باری كردیمش ابمم ریختم یه بار تو كونش یه بار رو كمر یه بار رو سینه رو صورت دیگه اخرش اب نمیومد?? خلاصه خودمونو پاره كردیم از بس اینو كریدم تاحالا كس نكردید كس خل نشید فقط یه چنتا موضوع راجع به اون بچه هایی كه دارن میخونن این داستانو ١- این كه هرچقدم تاحالا كس نكردید كس خل نشید مثل من بار اول بدون كاندوم بكنید?? من از كون اوردم مریض پریز نشدم ٢-اگه مثل اون موقع های من هستیدو فك میكنید قیافتون تخمیه حتما برید یه باشگاه بدن سازی ثبت نام كنید (تیپ،زبون مخ زدن،بدن ) از قیافه مهم تره خیالتون راحت هر روز كس میكردم ٣- سعی كنید اول با دختر مخترای فامیل دوست معمولی شید یكم با اونا كس شر بگید دستتون میاد باید چیكار كنید ٤- تلاش كنید من خودم هم خجالتی بودم هم قیافم تخمی بود هم هیكلم این خلال دندون بود ولی تلاش كردم هم برا بدنم تو باشگا هم برا خجالتی بودنم و تیپم و یه زمان هر روز كس میكردم ولی بعدش فهمیدم اینا افتخار نیستو باس چسبید به چیزای دیگه زندگی داداش حشری, کیر,داداشی کوس, کوس خیس ,جنگل ,آب کیر کوس بدم ,آب کیر برده جنسی ,آنال تینیجر ,سکس خانوادگی سکس خشن ,برده جنسی سوراخ کون ,گشاد ,آب کیر کوس آب کیری کیر بخور ,کلفت کوس کره ای ,تست دو کیر ,سوراخ گشاد کیر سیاه ,کوس پاره زن جنده ,کوس پولی کوس نمای نزدیک تخم بخور ,آنال جنده شهوتی ,حشر بالا کیر خور ,سوراخ کون