همچین ساک میزنه انگار آبنبات بهش دادی

دوست دختر که نه اما جنده میشه بهش گفت,همچین کیر میخوره انگار آبنبات دستش دادی,همچین کیر میخوره انگار از قحطی اومده امچین کیر میخوره دشت کیرو از جاش میکند