اسیر کیرم شده ,دست بسته کونش میزارم

دستاشو از پشت بستم ,قمبل کرد ,یکم انگشت کردم سوراخ کونش کیرم و فرو کردم و کلی حال کردم با ریتم موزیک کونش میزاشتم