سکس با دختر خواهر حشری

دراز کشید و کیرمو دادم دهنش عکسایی که میفرستاد دیوونم میکرد. چه کوسی داشت لعنتی. تپل و خوشگل. خیلی هم زود خیس میشد. یه فیلم فرستاد انگشتشو میبرد لای کوسش و میکرد توش واقعا دیوونه کننده بود. ممه هاش خیییلی نرم بودن و کونشم قشنگ و خوش فرم بود. خلاصه چند روز و شب همینجور با سکس چت گذشت تا اینکه یه روز بهم گفت ایمیلی که به توییتر داده ایمیل خودش نیست و میترسه اکانتش بگا بره. بهش گفتم یه ایمیل بساز اونو بده گفت بلد نیست. منم یکی از ایمیلامو دادم بهش گفتم اینو وارد کن. وقتی وارد کرد به ایمیلم یه پیام اومد برای تایید. روش کلیک کردم و وارد اکانتش شدم اما صداشو در نیاوردم تا فردا. همه چی خوب بود. دایرکتش کاملا خلوت و فقط به من پیام میداد و پیامارو هم بعد هر بار مکالمه حذف میکرد تا شوهرش یهو متوجه نشه. همون روز یهو چیزی دیدم که باورم نشد. سحر رفته بود دایرکت یه پسر و شروع به لاس زدن کردن. البته معلوم بود اولین باره که میره دایرکتش چون سن و اسم رو تازه میپرسیدن. هم سن بودن. یکم از همدیگه تعریف کردن و گل گفتن و گل شنفتن. منم از عصبانیت تصمیم گرفته بودم کات کنم باهاش. همینکه حرفاشون تموم شد بهش پیام دادم سحر؟ گفت جانم؟ گفتم دیگه بهم پیام نده و رابطه ما اینجا تمومه تو لیاقت نداری. کلی التماس کرد و گریه و … اما مرغ منم یه پا داشت. تا شب ۱۰ – ۲۰ تا پیام داد و عذرخواهی کرد و قسم خورد دیگه تکرار نمیکنه و منظوری نداشته. از اونجایی که افسردگی هم داشت و قرص میخورد میدونستم چه حالی داره الان. خلاصه شب شد و باهاش کمی حرف زدم و گفتم میبخشمت به شرطی که تکرار نکنی. گفت باشه و گفت فردا میام پیشت به بهونه دکتر. حرفشو جدی نگرفتم گفتم یه زن نمیتونه شوهر و بچشو ول کنه سوار اتوبوس شه ۴۰۰ کیلومتر بیاد اما همینکه این حرفو زد واسم ارزش داشت. خوابیدم صبح با صدای پیامش بیدار شدم. نوشته بود کجایی؟ نوشتم خونه. نوشت من تو راهم کیرمو از دهنش درآوردم و نشستم کنارش اومدم و شب قول و قرارو گذاشتیم. فردا ساعت ده و نیم رفتم آدرسی که داده بود و مغازه رو دیدم. سحر داخل مغازه بود و با پسرخالش حرف میزد. بهم پیام داد که یکم باید منتظر بمونیم. گفتم چرا؟ گفت جریان اینه که فروشنده یه دختره که داریم هی بهش زنگ میزنیم که نیاد اما گوشیشو جواب نمیده. احتمالا اون بیاد. واسه همین باید بمونیم بیاد و بهش بگیم برو عصر بیا. خلاصه کلی منتظر شدیم آخرش دختره اومد اما گفت نمیتونم برم عصر بیام و نشست تو مغازه. هرکار کردن نرفت. اون روز یکم حالگیری شدیم. سحر اومد بیرون و یکم با هم حرف زدیم و گفتم بیخیال دیگه چاره نیست. به رفیقم پیام دادم مکان داری؟ گفت آره گفتم حلش کن واسه من فقط فردا رو وقت دارم. با کلی منت و من من کنان قبول کرد. گفت فردا هماهنگ میکنیم. به سحر گفتم گفت باشه حله. فرداش رفتم کلیدو از دوستم گرفتم و آدرس خونه رو دقیق بهم گفت. رفتم خونه رو پیدا کردم و یه بررسی کردم به سحر پیام دادم. یکم طول کشید سحر بیاد و آدرسو پیدا کنه چون اینترنت گوشیش نقشه رو لود نمیکرد. خلاصه پیداش کرد و رفتیم تو خونه. یه تخت دو نفره تو اتاق بود. نشستیم رو تخت. روسری و مانتوشو درآورد با یه تیشرت خوشگل و شلوار نشست و شروع به لب گرفتن کرد. دراز کشیدم روش و دیگه با خیال راحت لباشو میخوردم. چه لبایی خدای من. سحر از منم حشری تر بود. چشماشو بسته بود و فقط میخورد. دستمو بردم سمت ممه هاش و از رو تیشرت میمالیدم و لب میخوردم. یهو اومدم کنار و گرفتم از لبه های شلوارش و درش آوردم. چه شرت خوششششگلی. سیاه توری خیلی خوشگل. اونو هم درآوردم و دستمو گذاشتم رو کوسش و دوباره لب. سوراخش تنگ بود. یه انگشتمو کردم تو ولی حس میکردم دومی دیگه به این راحتی نره. یکم که گذشت کوسش شلتر شد و انگشت دومو کردم تو و یکم عقب جلو کردم. تیشرتشو درآورد و سوتینشو همینطور. منم شلوارمو درآوردم و شرت هم نداشتم. گفتم دراز بکش. دراز کشید و کیرمو دادم دهنش. یکم که خورد فشار دادم بیشتر رفت تو. یه عوق زد اما قبلا تو سکس چت ها گفته بودم که سکس خشن دوس دارم. اونم گفته بود که سکس خشن و کثیف دوست داره و حتی دوس داره جیش منو بخوره. خلاصه کیرمو تا ته کردم تو گلوش و درآوردم. دوباره گفتم دهنتو باز کن. اینبار خشن تر کردم تو دهنش و بیشتر فشار دادم. وقتی آوردم بیرون یکم شوکه شده بود. گفت الاغ. گفتم با کی بودی؟ دوباره خوابیدم رو سرش و کیرمو تا ته کردم تو حلقش و اینبار بیشتر موندم تا نتونه نفس بکشه و بعد چند ثانیه درآوردم. گفت بسه. گفتم اونو من تعیین میکنم کی بسه. بخواب. خیلی سختش بود. دوباره دراز کشید و خوابیدم رو سرش. اینبار کل وزنمو دادم رو کیرم و پاهام از تخت فاصله گرفت و کیرم تو حلقش بود. چند ثانیه موندم و اومدم بالا اینبار دیدم اشکش یکم اومده بود. گفت خر. گفتم با کی بودی؟ بخواب. یه سیلی بهش زدم و دوباره همون حرکت قبل که اینبار عوق زد و گفتم دیگه بسه. یه سیلی دیگه بهش زدم و اومدم پایین تخت وایسادم گفتم خودت یکم بخور. یکم ساک زد گفتم تخمام. رفت پایین تخمامو لیس زد. نه اتفاقا گفت چقد تنگ شدی بکش رو تخت. نشستم رو سرش و کونمو گذاشتم رو دهنش و قشنگ کونمو میلیسید. زبونشو رو سوراخم تکون میداد ‌و واقعا حال میداد کثافت.رفتم منم کمی کوسشو لیسیدم و گفتم پاهارو بده بالا. کیرمو کردم تو کوسش و خوابیدم روش و لبامو خورد. یعنی قشنگ میتونم بگم دمای داخل کوسش ۵۰ درجه بود. با اینکه کیر منم داغ بود اما اون تو داشت میسوخت. یکم تلمبه زدم گفتم بچرخ داگی بکنم. هرکار کردیم داگی نشد. قدمون به هم نخورد. گفتم من دراز میکشم تو بشین روم تلمبه بزن. وای که چه تلمبه ای. اه و اوه نازی رو راه انداخته بود و صدای شاپ و شوپ هم که نگم داشت دیوونم میکرد. گوشیو برداشتم یکم فیلم گرفتم. بالا پایین میشد رو کیرم. کیرم یهو دراومد از کوسش و با دست گرفت و دوباره کرد تو. این قسمتشو تو فیلم ۱۰۰ بار دیدم. عالی بود. دوباره درآوردم کیرم که کامل خیس شده بود کردم دهنش. حالت ۶۹ شدیم و من یکم کوسشو خوردم و دوباره انگشتمو کردم توش. یکی دوتا سه تا. چهارمین انگشتمو هم کردم توش. یهو یه فکر کثیف به ذهنم زد. کیرمو از دهنش درآوردم و نشستم کنارش. با یه دستم جلوی دهنشو گرفتم که جیغ نزنه و دست دیگمو میخواستم کامل بکنم تو کوسش. ۴ انگشت به زور رفته بود. انگشت شستمو هم کردم تو اما فقط نوک انگشتام تو بود و کامل نرفته بود دستم. فهمید میخوام چیکار کنم گفت نه نه توروخدا. دستمو گذاشتم رو دهنش و اونیکی دستمو فشار دادم. خدای من چه حالی میداد. جیغ میزد اما من حالیم نبود. میگفت جر میخورم معلوم میشه. میگفتم نه تحمل کن. انقد فشار دادم که دیگه چیزی نمونده بود بره تو. خودشم کم مونده بود گریه کنه. حس کردم اگه یکم دیگه فشار بدم پاره میشه دیگه دستمو درآوردم. فحشم داد. دهنشو دوباره گاییدم و آبمو ریختم رو ممه هاش. با دستمال تمیز کردیم و لباس پوشیدیم نشستیم رو تخت. نیم ساعت فقط ازم لب گرفت و پا شدیم اومدیم. فرداش برگشت شهرشون. ازش پرسیدم شوهرت نفهمید؟ گفت نه اتفاقا گفت چقد تنگ شدی؟ داداش حشری, کیر,داداشی کوس, کوس خیس ,جنگل ,آب کیر کوس بدم ,آب کیر برده جنسی ,آنال تینیجر ,سکس خانوادگی سکس خشن ,برده جنسی سوراخ کون ,گشاد ,آب کیر کوس آب کیری کیر بخور ,کلفت کوس کره ای ,تست دو کیر ,سوراخ گشاد کیر سیاه ,کوس پاره زن جنده ,کوس پولی کوس نمای نزدیک تخم بخور ,آنال جنده شهوتی ,حشر بالا کیر خور ,سوراخ کون