انتظار نداشتم از کون بزاری

کوسم پف کردو بود,منتظر یه کیر کلفت بودم که نامردی نکرد و کونم و پاره کرد ,ولی حال داد