بلاخره تو کون کوچولوش گذاشتم

1.6K

عروسک تینیجر با ممه های درشت و خوش دست

میگن هرچی ممه ها بزرگتر باشه دختر حشری تر میشه ,با دیدن این تینیجر با ممه های بزرگ ما باور کردیمخ سایز ممه ارتباط مستقیم با حشری شدت حشری بودن دختر داره

فقط کافیه که دستتو از یقه لباس اش داخل کنی و ممه هاش رو لمس کنی بقدری حشری میشه که نمیزاره دیگه ازش دور بشی و شلوار و از پات در میاره