چند روزیه سکس نکرده همش با خودش ور میره

صاحبه میل جنسی شدیدی داره که نمیتونه کنترلش کنه. فهمیده بودم روزی چندبار با کوصش ور میره

لیسش زدم بوی ترشحای توی شرتش غلیظ تر شد بیشتر حشری میشه. بوی توی شرتشو خیلی دوس دارم خیلی وقت بود که حشری نشده بودم

کوص قشنگیه با فکر کردن به این چیزا کیرم سیخ میشه  دلش میخواد باهام سکس کنه