این ممه ها کیرمو میخوره

وقتی میخواد ابم بیاد طرف و شكم میخوابونم تا جایی كه ممكن محكم میكنم تو كونش

با تمام وجود و سرعت تو كون مریم می كردم بدبخت داشت اشكش درمی امد منم اصلا متوجه نبودم فقط به فكر خودم بودم و تند تند میكردم تا اینكه ابم اومد و با فشار همه ای ابم ریختم تو كونش

بدنم کلا سفیده و نوک سینه هام صورتی.سینه هام هفتاد و پنجه کیه که میخواد یه همچین دافی رو بکنه