کنار شومینه کوس داغتو میکنم

گفتم پس همینه که زود راست کردی گفت مگر میشه دست شما بکیرم بخوره و کیرم راست نشه گفت بزارین برم بشورم بیام گفتم نه همینجوری دوست دارم گفتم شلوار پیراهنتو در بیار داشت در میاورد که گفت شما در نمیارین من هم شلوارمو با شورتم و بلوزمو در اوردم یک مقدار دیکه با کیرش بازی کردم و اب دهنمو به کیرش زدم دولا شدم گفتم از عقب بزار تو کسم

دولا شدم و با دو دستم لای کونمو باز کردم که کسم بیاد بیرون سر کیرشو به چوچول کسم مالید و خودمو و کونمو حرکت دادم سر کیرش رفت تو کسم و یک کم هم کونمو قر دادم و دادو عقب کیرش تا ته رفت تو کسم وای خیلی حال میداد یکخورده کونمو قر دادم یک کم هم تلمبه زد گفتم کیرتو در بیا ر و بخواب رو چمن ته کیرت را بگیر بشینم رو کیرت خوابید و کیرش هم که راست راست بود

گرفت

همون شب اول که تو مهمونی باهاشون آشنا شدیم بعد مهمونی اینا به اصرار مارو بردن خونه خودشون. اونجا بود که وقتی رسیدیم مهوش خانم رفت لگ استرچش رو پوشید و اومد. مشکی بود و خیلی وقت بود که ظاهرا استفاده میکردش چون مشخص بود که اون سفتی و محکمی لگ نو رو نداره دیگه. این لگهای شهره پارچه‌ش خیلی نازکه ولی اصلا پا رو نشون نمیده. ولی تمام آناتومیِ کون و پا و کس و همه چی از رو مشخصه. جوریکه خط شرت مهوش خانم به وضوح دیده میشد و کون قلمبه‌ش بد جوری زده بود بیرون

من هم یک پا اینور و یک پا انور رو کیرش با کسم نشستم و کیرش کاملا تا ته رفت تو کسم و خودمو عقب جلو میکردم باصطلاح ما زنها کیر سواری میکردم تو حال بودم که گفتم کسکش کسمو جر بده وابتو بریز تو کسم گفت داره ابم میاد جیغ زدم گفتم بریز توش مال من هم میاد ارضا شدیم و چند دقدقه رو کیرش بودم وقتی بلند شدم اب کیر ان و کس من داشت میرخت بیون که با دیدنش خیلی حال کردم بلند شدیم گفت اجازه میدین از کونت هم بکنم الان راست میشه گفتم الان نمیشه یه وقت دیگه گفت پس بزار کونتو ببوسم گفتم باشه دولا شدم و سوراخ کونمو لیس زد و بوسید