بکن توش ,منو گشاد کن

همسرم دوس داره کوس گشادی داشته باش ,من همه تلاشمو میکنم ,شما تماشا کنید