فیلم معروف لامپ

دختر حشری بوشهری که با لامپ ترتیب خودشو داد و معروف شد