ممه های آویزون بهشتی

بیبی بیا بخواب رو تخت ممه هاتو رها کن من با ممه هات بازی کنم تو کیر رو بخور من آب کیرمو بپاشم رو پستون ات ,پستون ات از آب کیر من خیس بشه