جنده خانوم ایرانی و ساک مکنده

عزیزم اینقد حشری شده بودی و به نگفته بودی اینقد دلت کیر من و میخواست و منتظر بودی تا من بیام بلنمش تو سوراخت