کوس بازی زیر دوش

خانوم مثلا رفته حمام ,چشمش به لخت خودش افتاده حشرش زده بالا با ممه بازی شروع میکنه وکی کافی نیست ,دلش کوس بازی میخواد