چت تصویری سکسی با بلوند کون گنده

کیر سفید متوسط کله قارچی سلام من حمید هستم 30 ساله الان که این داستان رو مینویسم سه ماه از اون ماجرا میگذره مامان من اسمش شهلا 53 سالشه قد بلند هیکلی مو بلوند خانونهای دست و پاهاشم بلند با لاک جگری سیر مچ و ساق پاهای کلفتی داره پرو پاچه صفت و کلفت داره موهاشو همیشه از پشت میبنده صورت بزرگ و پهنی داره خلاصه در حد عالی هستش تو خونه هم لباس فقط ی رکابی تا دم ناف و ی شرت چون گرمایی هستش بابا هم که ندارم بهش گیر بده حسابی راحت میگرده و عالی عاشق پوشیدن کفش پاشنه بلند حتی تو خونه هست ی بار دیدم تو اتاقه ی رکابی پوشیده بدون شرط و ی کفش پاشنه بلند جلوی آیینه داشت تیپ میزد نگو من خونه نیستم شرتشم در میاره موهای کوسشو دیدم از بالا کشیده تا پایین پر حجم و عالی تا فهمید دارم نگاه میکنم سریع درب و بست شرط پوشید اومد بیرون گفت با خنده ی ناقلا داشتی دید میزدی ی سیلی ریز بهم زد و ی دست تو موهام کشید گفت زن میگیری درست میشی نمی‌دونست که همه عاشق ی زنی مثل خودشن دوست داشتم مامانم زنم بود یا ی زن مثل اون داشتم کون گنده مامان سفید و عالی از شرط میزد بیرون وقتی راه می‌رفت تو خونه مچ پاهاشم همیشه دون دون بود وقتی موهاشو میزد یا اوپیلا می‌کرد همیشه ازش میپرسیدم چرا اینجوری میگردی تو خونه میگفت به تو چه دخالت نکن تو کار زنها منم هیچی نمیگفتم اخلاقش خیلی خوبه عالی و درجه یک میخواستم سر از کارش در بیارم ‌‌که چه دلیلی داره این کارش ی روز موبایلشو برداشتم بازی کنم دیدم تو گالری پر عکس پسر سن پایین هستش عکس پسر خوشگلا سفید با ی عالمه عکس کیر سفید کله قارچی جوری که آدم که پسره باز دلش واسه این کیرا هلاک میشه وااای به حال ی زن تو حد مامانم تو این حال بودم که ی دفه ی پیام اومد اسم ارسال کننده ساسان بود باورم نمیشد نوشته بود عزیزم کجایی من سریع موبایل و گذاشتم سره جاش دیدم دو دقیقه بعد مامانم اومد سره موبایلش داشت با هول و عجله جواب میداد من فکر کردم خبریه هیچ چیز نگفتم تا ی روز که تو خیابون مامانمو با ی پسر 18 تا 20 ساله دیدم راه میرن و بستنی میزنن و می‌خندن تازه فهمیدم چه خبره مامانم رفیق داشت ناراحت شدم شب اومدم خونه باز دیدم مامانم تیپ زده شرت و رکابی تا ناف پاشنه بلند رفتم اتاق خودمو زدم به خواب دیدم مامانم واسه پسره لایو گذاشته تماما اندامش و نشون اون میده گفتم بذار هیچی نگم اون شب گذشت تا ی روزی که به ی بهونه رفتم بیرون سره کوچه بودم دیدم پسره اومده دم خونمون زنگ زد رفت بالا سریع منم میدونستم چه خبر قراره بشه که از در پشتی رفتم تو خونه تو اتاقم بدون هیچ سرو صدایی دیدم به به چه خبره مامانم ی پاشنه بلند ی تی شرت بدون شرت مو بلوند ناخن ها لاک زده توپ پسره هم خوشگل 18 یا 19 ساله اومد لخت شد سفید درجه یک مامان صورتشو می‌خورد لیس میزد بعد پسره شرتشو درآورد ی کیر سفید متوسط کله قارچی عجب کیری تراش خورده ناز و عالی مامانم ممکن میگایید مامانم میگفت بزن همچین حریصی لیس میزد داشت غش میزد از هوس زیاد حسابی ده دقیقه لیس زد کیرشو من دیگه داشتم میترکیدم چون به آرزوم رسیده بودم دوست داشتم یکی با مامانم سکس کنه حالا که این ساسان درجه یکه چرا دخالت کنم بذار لذت ببریم دیدم ساسان طناب آورد دستهای مامانمو بست به صندلی روی میز خوابوندش لنگاشو باز کرد صدو هشتاد بست به صندلی آماده و فول چه کوسی چه پرو پاچه ای بعد کوس و پرو پاچه مامانمو چرب کرد گفت کجاست پسرت ببینه دارم میگام مامانشو میزد رو کوس مامانم میگفت تا ابد میگام مال خودمه مامانم گفت قربونت برم مال خودت حریصانه بگا کیر خوشگل و ناز و سفیدت لذت ببره من داشتن از هوش میرفتم مچ پاهای مامانمو گرفت مچ کلفتشو کمرشو داد عقب کله قارچی سفید و خوشگل کیرشو انداخت تو کوس مامانم به حریصانه ترین شکل ممکن میگایید مامانم میگفت بزن چون مامانم پرو پاچه بود اونم کیرش کوچیک بود مامانم هول داد جلو کوسش قشنگ افتاد وسط چه کوس تپلی کیرشو میزد تو کوسشو پرو پاچه مامانم تقه میزد تن تن میزد خلاصه همه مدل کوسشو هلاک کرد منم غش کرده بودم داشتم میترکیدم دوباره پسره مچ پاهای مامانمو گرفت ی 10 دقیقه ای تن تن کوسشو گایید بعد سرشو میداد مامانم لیس میزد حریصانه بعد ساسان گفت این جوری نمیشه زنگ زد دوستش که پایین بود اومد بالا چه درجه یک بود شایان از ساسان بهتره مامانم گفت ای وای ساسان این کارو نکن دو نفری نه گفت شهلا خفه بگیر اینو بلیس کیرشو زد تو دهنش شایان هم کیر خوبی داشت سفید کله بزرگ زد تو کوس مامانم حالا نزن کی بزن بعدش ساسانم دهن عقب کیر جلو میزد مامانمو میگایید دو نفری حسابی حال کردن بعد میگفتن کاش پسرت بود هنر نمایی مامانشو میدید مامانم که داشت ناله می‌کرد میگفت بزنید تو کوسم هلاکم کنید جلوی پسرمم کوس میدم توف میکنم سیلی میزنم صورتش اگر چیزی بگه تا حالا مامانمو نمیدونستم آنقدر حشریه گفتم بذار برم بیرون رفتم درو باز کردم اون دونفر خشکشون زد مامانمم داشت غش می‌کرد شوکه شده بودن گفتم مامان گفت اشغال عوضی تو کجا بودی بلند شم جرت میدم گفت دلم میخواد کوس بدم به شایان و ساسان به تو چه رفتم جلو ی توف کرد صورتم گفت گمشو گفت ساسان بیا جلوی پسرم منو بگا گفت لیس میزنم کیره شایان و تا ببینم تو چی میگی منم گفتم من عاشق کوس دادنت به این دو نفرم مامان رفتم رو مبل نشستم ساسان کیرشو تکون میداد گفت نگا میگام مامانتو گفتم بگا توف زد شروع کرد کمر عقب کیر جلو میزد چه زدنی مامانمم میگفت دیووس نگاه کن دارم میدم من همینم فدای کیره ساسان و شایان منم داشتم میترکیدم رفتم پای مامانم لیس زدم تا ارضا بشم ناخن شصت پاهاشو لیس زدم گفت خاک تو سرت میدونستم عاشق پاهای منی گمشو ساسان گفت برو کنار مال منه بعد از چند دقیقه که ارضا شدم کار اونا هم تموم شد مامانمو باز کردن و رفتن مامانم اومد پیش من آنقدر سیلی زد صورتم توف کرد هلاکم کرد گفت از این به بعد همینه اینا میان منو میگان من عاشق پسر سن پایینم فهمیدی گفتم چشم مامان گفت گه بخوری دست به پای من بزنی اشغال بعد از اون دیگه هر چند وقت ی بار شایان و ساسان میان با مامانم جلوی من حال میکنن و میرن منم حسرت میخورم. داداش حشری, کیر,داداشی کوس, کوس خیس ,جنگل ,آب کیر کوس بدم ,آب کیر برده جنسی ,آنال تینیجر ,سکس خانوادگی سکس خشن ,برده جنسی سوراخ کون ,گشاد ,آب کیر کوس آب کیری کیر بخور ,کلفت کوس کره ای ,تست دو کیر ,سوراخ گشاد کیر سیاه ,کوس پاره زن جنده ,کوس پولی کوس نمای نزدیک تخم بخور ,آنال جنده شهوتی ,حشر بالا کیر خور ,سوراخ کون