داگ استایل همه سوراخها

یکی از روزها من خیلی داغ بودم و به دنبال یک کیر کلفت بودم، خلاصه با دوستم از ساعت 3 بعداظهر بیرون بودیم و ساعت 8 شب اومدیم خونه که یک چیزی بخوریم و دوباره در حیاط همو ببینیم این دوست من همسایه ما بود،پس وفتی رسیدم خونه فکری به نظر رسید ،در نزدیکی یکی از کوچه های ما ساختمان نیم کاره ای بود که در حال ساخت بود و کنار آن یک مغازه مکانیکی بود ،من که چند بار این ساختمان دیده بودم تصمیم داشتم یک سری به آنجا بزنم ببینم اونجا چه خبره و بتونم حسابی از کون بدم . خلاصه رفتم حمام و خودمو آماده کردم یک شورت صورتی زنانه از قبل داشتم پوشیدم ،من همیشه شیو میکنم و بدن سفید و دخترانه و فیتنسی دارم ،چند دقیقه بعد دیدم دوستم زنگ اف اف ما رو زد و من جواب ندادم به موبایل من زنگ زد و من بهونه آوردم که مهمون داریم و من نمیتونم بیام اون روز کسی خونه ما نبود رفتم تو کوچه سراغ ساختمون نیم کاره دیدم که انگار صدایی از داخلش نمیاد وشاید کسی نیست،مکانیکی کنارش هم بسته بود ، خلاصه به در ساختمان زدم و گفتم آقا ببخشید هستید! چند دقیقه بعد مرد تقرییا 45 سال درو باز کرد منم گفتم ببخشید این مغازه کنار خبر دارید چه ساعتی هست اون مرد نگاهی به مغازه کرد گفت الان بسته است منم گفت پس فردا میام ،نگاه اون مرد تو چشمای من که افتاد من با زبونم ،نوک لبامو شروع کردم به نوازش ،این کارو چند بار انجام دادم ،اونم گقت میخوای با هم چایی ببخوریم ! من خیلی خوشحال شدم و گفتم باشه،تا رفتم تو حیاط درو از پشت قفل کرد و رفتیم تو یکی از واحدها که پشت طبقات روبروی ساختمان بود من یک کم ترسیدم و گفتم چند نفر هستید داخل؟ گفت خودم هستم ،من باورم نشد و من گفت میخوام برم، چون ترسیدم گفت نه بیا کسی نیست ،با ترس رفتم تو واحد دیدم کسی نیست،خیالم راحت شد در واحد بست ، تو اون واحد فقط یک تلویزون بود و یک مبل کوچک، و خیلی بهم ریخته بود من گفتم کسی نیاد گفت خیالت راحت باشه کسی اینجا نیست،به من گفت راحت باش اصلا نگران نباش،من که خیلی هوس کیر کرده بودم سریع با استرس لباسامو در آوردم ، تا بدن منو دید بهم گفت تا الان کجا بودی منم خندیدم گفتم همینجا سریع شلوارشو در آورد دیدم پاهای عضلانی و درشتی داره و چقدر سر کیرش کلفته، فهمیدم که ممکنه پاره بشم خیلی ترسیدم ویک حس لذت درونم موج میزد، جلوی پاهاش زنو زدم و شروع کردم به ساک زدن میگفت یواش ساک بزن ،تخماشو با نوک زبون ،زبون میزدم از پشت خوابیدم و کونمو آوردم بالا، از کنار یکی از وسایلش یک قوطی شبیه برداشت که دیدم زرد رنگ و تا اون موقع وازلین از جلو ندیده بودم با انگشت مالید رو سوراخ کونم وکیرشو محکم فشار داد. تو کونم…خیلی خیلی دردم اومد و خودمو کشیدم جلو گفت خواهش میکنم یواش تر…. چند لحظه صبر کن بعد بکون …. چند لحظه بعد دوباره انجام داد اینبار کامل رفت تو کونم ، به حالت نیم ایستاده وایستاد و عقب و جلو میکرد و منم آه ناله میکردم و هر بار که میگفتم آه آه… میگفت ای جان ای جان…. گفتم بهش گوه خوردم یواش تر بکون گفت باشه خلاصه بعد از چند دقیقه به من گفت از جلو بخواب و من خوابیدم و کیرشو از جلو کرد تو کونم و من با هر ضربه صدام میرفت بالا دیگه داشتم جر میخوردم گفتم نمیتونم دیگه تمومش کنیم گفت از پشت بخواب الان آبم میاد خلاصه از پشت خوابیدم و افتاد روم و با چند ضربه دیگه ارضا شد و آبشو تو کونم خالی کرد داداش حشری, کیر,داداشی کوس, کوس خیس ,جنگل ,آب کیر کوس بدم ,آب کیر برده جنسی ,آنال تینیجر ,سکس خانوادگی سکس خشن ,برده جنسی سوراخ کون ,گشاد ,آب کیر کوس آب کیری کیر بخور ,کلفت کوس کره ای ,تست دو کیر ,سوراخ گشاد کیر سیاه ,کوس پاره زن جنده ,کوس پولی کوس نمای نزدیک تخم بخور ,آنال جنده شهوتی ,حشر بالا کیر خور ,سوراخ کون