کونمو در اختیار گذاشتم

ولی کلفتیش بمن نمیرسید ولی کلفت بود این خیلی اصرار کردو منم یکم قاطی کردم براشو اینم مث بچه ها قهر کرد. خب من روش بعنوان یه رفیقی که بش تکیه کنم حساب کرده بودم، اگه اتفاق بدی نمیفتاد تا الان دیگه معشوقم شده بود چون من صبورمو یهو با طرف فاز برنمیدارم که بعدا پشیمون شم. ولی خلاصه دوسش داشتم ولی نه که ادا تنگارو درارمو بگم بدم میومد، نه! هم میل دارم ب همجنس همم خوشگل بود واقعاً ولی دوس نداشتم به اون سمتا بره. میفهمین که چی میگم؟؟؟؟ باهمم راحت بودیم جلوهم لباس عوض میکردیمو اکثرا بدون پیرن پیش هم بودیم تو خونه. ولی از اون خط قرمز فراتر نمیرفتیم. این قهر کردو چند روز من براش توضیح دادم که دوس ندارم ببینیو اصلا بیا از این فازا بیرون ولی متاسفانه سوزنه گیر کرده بود. منم اخرش تسلیم شدمو عکسو دادم انتظار داشتم تموم شه داستان ولی این رفت رو فاز اینکه بازم بده حالا که دیگه دیدم خجالت نداره. منم راستش دیگه راش باز شده بودو مهم نبود برام، چنتا فرستادم. کیرم 17 سانته، به هیچ طرفی منحرف نیستو صافه، ختنه هم از بیخ نشده اون پوست زیرشو داره ولی واقعا تعریف ازش نباشه کلفته، خیلیم کلفت خودمم میدونم. یبار متر پارچه ای دورش انداختم نزدیک 17-18 سانت بود دورش. اره اقا اصلا کیرخره ولی اینجوریه دیگه! این دید عکسارو و اونم عکساشو فرستاد، مال اون از من دراز تر بود ولی کلفتیش بمن نمیرسید ولی کلفت بود اونم ب گفته خودش 18 سانت بود. من دیدمو خوشم اومد، سفید بود سرشم قرمز، رگای ریزش زده بود بیرون، به سمت چپم منحرف شده بود. خوب بود درکل مث کیر خارجیا بود. بدن جفتمونم کم مو ولی اون کم موتر ولی اون حتی موهای کیرشم کم مو بود برامن ولی دورش یکم زیاده ک البته شیو میکنمو حله تنها جای پرموم همونجاستو دور نافم بقیه جاها یا بیموعه یا کرکی مثلا سینم در حد موی بور و کرکیه ک اصلا دیده نمیشه مگر اینکه نور شدید باشه روش. بگذریم… دیگه رومم نمیشد ببینمش حقیقتا، ولی فرداش دیدمش تو مدرسه و سنگین رفتار کردم ولی اون هی تیکه مینداخت میگفت مثلا اون دسته بیلو چجوری باخودت حمل میکنی منم میتونستم جواب بدما ولی گفتم بزار باز نشه. این داستان دیدنو اینام برا اخرای اردیبهشت بود. باز امتحانا شدو این همون امتحان اول گفت بریم خونتون، منم گفتم بریم ولی خداییش اذیت نکن. اخه میگم که هم شوخی لفظی میکرد هم دستی. گفت چس نکن خودتم خوشت اومده فلان، من واقعا دلم لرزید چون دوستیمون داشت از اون فاز خوب میرفت رو اینکه رومون بهم بازشه و دیگه با کصشرگویی باهم حرف بزنیم. برنامه هایی هم که تو قلبم براش داشتم انگار داشت پوچ میشد… میدونستم بما نیومده یه عشق واقعی داشته باشیم. منم درسته ادمم شهوت دارم ولی بجز ثانیه های اخر ک دیگ ابه میاد بقیه وقتای جقم هروقت میخواستم قطعش میکردمو کلا خلاصه حد اعتدالو دارم. رفتیم تو و یکم بازی کردیم این گفت بیا فیلم سوپر ببینیم. من گفتم نه و خواهشا برو، هی اینم میگفت ادا تنگارو درنیار فلان. هی بحث شدو اخرش دیدم زیاده روی کردمو اینم داره باز قهر میکنه منم واقعا یذره این ناراحت میشد حالم میریخت بهم گفتم باشه. نشستیم دیدیمو دروغم نگم همون اولاش راست کردم. منتهی تو شلوار جین راست شدنش یکم ناجوره و باید دست میکردم داخل که درستش کنم، که تا اومدم دست ببرم اینو دیدم ک زیرچشمی نگاه میکنه و بیخیال شدم. یجوری پیچیدم بخودمو ردیفش کردم، بعد یه ربع شاید، کم کم اب شهوتم اومد یذره، داغ کردمو کیرمم سنگ شده بود. این ولی پاهاشو دراز کرده بودو نگاه میکرد فقط و البته منتظر فرصت بود! منم خسته شدمو دیگه گفتم میرم شلوارمو عوض کنم که گفت درار بابا همینجا فیلم نده من اونجا دیگه نمیدونم چرا عقلم خاموش شده بود گفتم اوکی و دراوردم!!!! کم کم از رو شورت مالیدمشو اینم دیگه خودش اومدو منم فهمیدم داستان چیه شل کردم، همون لحظه که دراوردم دیگه منم دلم میخواست اون موقع پس بقول خودش اداتنگارو گذاشتم کنار. پاهامو دراز کردمو اینم یه کم باهاش ور رفتو شروع کرد به خوردن، تاحالا هیچ تجربه ای نداشتمو اولین بارم بود، خیلی حال میداد، یه چیز لیز نرم فک کن دور کیرت بالا پایین میشه، همینقدر میشه توصیفش کرد… بعد چن دیقه گفتم توهم درار بخورم، این هی تفره رفت تفره رفت اخر کشیدم کنار گفتم در نیاری قطعش میکنم، فهمیدم مشکلی هست، گفت باشه ولی اون عکسه من نبودمو کیرم انقده گفتم مهم نیست درار میخوام ببینم فقط، عکسایی ک فرستاده بود واقعا شبیه بدنش بود ولی برا خودش نبود! کیرش حدودا 13-14 سانت بودو نازک، ولی خیلی سفید بود. گفتم لعنتی اینم خوبه مهم نیست اعتماد به نفس داشته باشو تا اینو گفتم کامل لخت شدو بمنم گفت درار تیشرتتو، لخت شدیمو رفتم براش خوردن، حقیقتش خود کیرخوردن حداقل برامن لذت خاصی نداشت نه که بگم بده خیلیم خوبه اگه طرفت اونی باشه که میخوای ولی واقعا اون چیزی که تو پورنا هس، نیست! بیشتر چون کیر خودت راسته و ابت میخواد بیاد حال میده بهت فک کنم وگرنه باکمر خالی ساک زدن فک کنم حالی نده مقاومت کنمو شل کنمو باز آلت دست خلاصه تموم که شد گفتم برگرد که اینم بیچاره هیچی نگفتو برگشت، دور کونش شاید یه خط کرکی از مو بودو سوراخش تمیزو روشن بود. من سر کیرمو مالیدم اول، ولی واقعا تنگ بودو منم ک کلفت، حشرمم از طرفی زده بود بالا و دیگه هیچی نمیفهمیدم. اروم اروم کردم داخل سرشو این ولی داشت میترکید. گفتم میخوای لاپا بزنم با یه حالت زور زدنی گفت نه کارتو کن. منم اون لحظه علاقه و دلرحمیم رفته بودو دیگه کم کم فرستادمش داخلو شروع کردم، بعد چند دیقه، اهو ناله هاش شدید شدو منم کشیدم بیرون. یکم زخمی شده بود ولی خیلی کم، گفتم بسه نوبت توعه ولی این واقعاً بیحال بود، باورتون نشه شاید ولی نصفه کاره ول کردیم، منم کیرم کم کم خوابیدو عقلم برگشت، دلم براش سوخت، کمکش کردم رفت دسشویی و خودشو تمیز کرد. اومد دید لباسامو پوشیدم هیچی نگفت، واقعا بیحال بود بنظرم. گفتم بیا بشین یچیزی برات بیارم. رفتم یه شربت درست کردم اوردم، بعد لباساشو دونه دونه پوشوندم خودم. حقیقتش یه فتیش ریزی هم به پاهاش داشتم ولی کم، جورابشم از این مچی سفیدا بودو موقع پوشوندنشون یکم کیرم دوباره پاشد چون ابم نیومده بود ولی جلو خودمو گرفتم. کنارش نشستمو سرشو گذاشتم رو پام، یکم حرف زدم باشو ازش معذرت خواستمو قربون صدقش رفتم اینم زد تو فاز احساسی، گفتم که واقعاً احساسیه، گفتم من که گفته بودم بیخیالش شیو شروع نکنی خودت هی گیر دادی، گفت مهم نیست دیگه کونی شدم رفت، منم از این حرفای همیشگی که میگن به یه نفر هرچقدرم بدی کونی نیستی گفتم بعد گفتم اصلا توهم منو کونی کن گفت من مثل تو کیر ندارم دوله همون فقط دادن برامنه انگار که دیدم به کیرمم غبطه میخوره یجورایی. منم هی گفتم کیر سایزش مهم نیست نترس اتفاقا کلفت دردسره فلان، اینم فقط گفت اگه میشه هیچوقت رابطتتو قطع نکن منم گفتم دیوونه تو عشقمی تا تو ول نکنی من هستم مگر اینکه خودت بری که غلط کردی که بری،یه خنده الکی زد. منم حقیقتش این سرش رو پام بود باز راست کرده بودم، واقعا نمیدونم چرا ولی کیرم دیگه دست خودم نبود. گفتم میذاری یه جق بزنم کیرم کشت منو اینم گفت نه میخورم، منم چیزی نگفتم دراوردمو باهاش ور رفتم اینم کم کم پاشدو خورد منم خوردم اب اون اومدنی خواستم مثلا جبران کرده باشم چنبار گفت دارع میاد توجه نکردمو نهایتا ابشو خوردم، یه مزه بین شورو تلخ بود ولی خوردم دیگه… این دیگه وا رفت… ابشم زیاد بود محکمم پاچید. برامن دیگه نایی نداشتو خودم زدمو ریختم رو شکمم. رفتیم تمیز کردیمو این رفت خونشون. شبشم خوب بودیم. امتحانارم ریدم چون واقعاً ذهنمو درگیر کرده بود این مسئله و کم کمم داشت باورم میشد این برام همیشه هستو همونی شده ک میخوامو دمت گرم زندگی. این ولی سرسنگین شد تو تابستون، کم کم هی بحث راه مینداخت میخواست غرور رفتشو مثلا برگردونه منم بحث نمیکردم، مودش عوض شده بود، احساساتی شدو فحش مادر داد… دعوام سره کصشر، چیزای الکی، بهونه بودن اینا. من سه ماه فحش خور اقا شدم ولی مراعات کردم حق دادم بشو با آرامش برخورد کردم ولی دیگ خونم جوش اومدو منم عصبی شدمو اخرش فقط گفتم همه اینا تقصیر خودته و تموم. بلاکم کرد تو اینستا و تلو دیگه خبری نشد ازش ولی من نکردم. . سال دهم این رفت تجربی من ریاضی، کمتر دیدمش در حد حیاط ک اونم حرف نمیزدیم. چندین بار تلاش کردم اشتی کنیم که این زده بود تو برق. از قصد جلو من میرفت باهمه گرم میگرفت که مثلا تو تخممی. منم تو کلاسمون باهیشکی رفیق نشدمو فقط یکی از جلویی هام تو نهم باهام بود ک اونم در حد سلام و چنبار تو حیاط قدم زدنو بحثای سیاسی ک اون راه مینداختو منم علاقه ای به سیاست نداشتمو کشش نمیدادم. خلاصه هنوز من بعد 5-6 ماه میخواستم اوکی شیم چون دوسش داشتمو مث خودشم احساسی برخورد نمیکردمو منتظر بودم همه چی اروم شه پس عاقلانه برخورد میکردم. چنبار اس دادمو گفتم بیا حلش کنیمو صحبت کنیم، من معذرت میخوام و قول میدم خوشحالت کنم تقصیر من بود همه چیز ولی نمیدونستم این کارام فقط جریح ترش میکنه. اخرای دی سال دهم بود که شهوانیو کم کم یاد گرفتمو اکانت زدمو تاپیک گذاشتم پارسال. بماند که خیلیا فاز مشخصی نداشتنو قصدی برا حضوری نداشتن، منم معمولاً جوابی نمیدادم یه عده هم شبش اوکی بودن صبحش بلاک میشدم توسطشون، وات د فاک ناموسا چته خیلی اتیش شهوتم روشن شده پارسال تا قبل عید با یه 22 ساله و یه 25 ساله فاعل شدم ولی واقعا دومیه خصوصا بهم حال نداد، اولی خوب بود ولی خب ریش داشتو بدنشم مو داشتو این شیو کرده بود در حالیکه که عرشیا رو واقعا دوسش داشتم… الانم البته دارم ولی قلبم شکسته. عشق یچیزیه هیچوقت نمیتونی فراموشش کنی یا دوسش نداشته باشی حالا هرچقدر ازارت بده. عید با یکی جور شدم 17 ساله از این شاخای اینستا، خوشم اومد ازش ولی من بده نیستم گفتم ساک دو طرفه تو لاپا بزار قبول کردو اومد. خیلی خیلی سکسی بود ولی یکم فاز بی افی داشت. لاپام ک میذاشت دوس داش فرو کنه ولی من سفت میکردمو بش اخطار میدادم. بعدشم که تموم شد، رفتو شبش یه فیلم برام فرستاد! بله فیلم خودم!!!! فیسمم ناواضح و کم افتاده بود ک داره لاپام میماله کیرشو. گفت یا میدی یا پخش میکنم ( اسکول بود فاز شاخی داشت ولی قصدی نداشت میخواست باهم رفیق سکس شیم ) من ولی خونسرد دیلیت اکانت زدم و به زندگیم رسیدم چون فیسم اونقدرام واضح نبودو تازه نیم رخ بودو تاریکم بود بعدم کلا 10 ثانیه بود منم برا یه بچه بازی طرف حاضر نبودم بدم. ازشم بدم اومد، برام واقعا شخصیت طرف و دلش برام مهمه حتی از بدن سکسی مهمتر. بله… تجربه های خوبی نبود در کل! منم یه آدمم که باکسی رفیق نمیشمو واقعاً تنهام. تنهایی ای ک انتخابیه و هیچ کسی نیس ک نظرمو عوض کنه و بیادو اخرم ضربه نزنه. امسال امیدوارم تو مدرسه نبینمش دیگه گرچه ده روز پیش چنتا پیام داد دو سه روزو من سین کردم جواب ندادم. ولی خب فک نکنم بتونم مقاومت کنمو شل کنمو باز آلت دست این آقا شم. تو خونه تنها ps4 زدنو تنها کلاس زبان رفتن برام بسه ولی بدون این دیگه حال نمیده! اگر از اول نیومده بود تو زندگیمو منو معتاد خودش نکرده بود الان تنها راحت بودما ولی اومد یجا تو قلبم باز کردو رفت… خدا میدونه با چن نفر تاحالا سکس کرده چه کارایی کرده که باز برگشته. اونم شاید دوسم داشته باشه ولی عاشقم نیس مطمئنم… ادم احساسی کلا نمیتونه عاشق شه چون رو رفتاراش کنترلی نداره بنظرم. خلاصه که یوقتایی به حستون اعتماد کنین، وقتی حس بدی به یه کار هرچقدرم لذت بخش دارین، ی نفس عمیق بکشینو تصمیمی بگیرین که تو بلند مدت راضی باشین ازش. قبلش فکر کنین البته نه فکری که توجیه کنین وجدانتونو تا کاره رو انجام بدین. منم خیلی اتیش شهوتم روشن شده و دوس دارم اونکارو کنم ولی واقعا هیشکی اون نمیشه… بشه هم اعتماد باید کرد زمان باید صرف شه که اونم سخته برامنی ک یبار اینجوری شدم. این نوشته صرفا برا خالی شدن خودمو مرور خاطرات تخلو شیرین این دو سالم بود که منِ امروزو ساختن، منی که شدیدا میل دارم ولی عقلم جلومو حسابی داره میگیره… کامنتارم میخونم، اگه احساس کردین من لاشی داستانم بگین نظرات من راجب خودم قرار نیس همه 20 باشن. فقط اینکه نمیدونم چرا ولی به ادم احساسیو مودی نباید اعتماد کرد چون میشی آلت دستشو هرروز باهات یجوره، یروز عاشقته یروز متنفره، نمیدونم! داداش حشری, کیر,داداشی کوس, کوس خیس ,جنگل ,آب کیر کوس بدم ,آب کیر برده جنسی ,آنال تینیجر ,سکس خانوادگی سکس خشن ,برده جنسی سوراخ کون ,گشاد ,آب کیر کوس آب کیری کیر بخور ,کلفت کوس کره ای ,تست دو کیر ,سوراخ گشاد کیر سیاه ,کوس پاره زن جنده ,کوس پولی کوس نمای نزدیک تخم بخور ,آنال جنده شهوتی ,حشر بالا کیر خور ,سوراخ کون