کردن کوس خوشکل تلگرامی

<p>دختر خیلی هاتی بود و باز سکس چتامون شروع شده شاید به این خاطر که تا اون روز با هیچ دختری رابطه نداشتم باعث شده بود که تا حدی به نرگس علاقه پیدا کنم و دوست نداشتم این ارتباط گرم بینمون تموم شه، بالاخره دلو زدم به دریا و بهش گفتم و اونم بدون ذره ای مکث بهم گفت که از من خوشش میاد و پیشنهادمو قبول کرد، چت کردن ما هر روز بیشتر و بیشتر میشد و نرگس تقریبا تمام روز پیشم بود ولی شبا کمتر میومد و از نظر منم مشکلی نبود ، زمان به همین منوال میگذشت و من روز به روز احساس میکردم بیشتر دوستش دارم و وابستگیم بیشتر میشد حدودا یکسال از رل زدنمون گذشته بود توی این مدت بخاطر اینکه توی یه شهر نبودیم هیچوقت بیرون ندیده بودمش و رابطمون فقط مجازی بود شاید بخاطر کم تجربه بودنم تصمیم گرفته بودم هرطور شده بهش برسم و چشمام از بین همه دخترای دنیا فقط نرگسو میدید،یه روز بهش گفتم میخوام برم ببینمش و با جواب منفی اون جا خوردم آخه همیشه بهم میگفت دوس دارم کنارت قدم بزنم ولی حالا میگفت که نمیتونه باهام بیرون بیاد اولش فکر کردم به مرور نرم میشه ولی نشد و بعد از اصرار های من کم کم بهانه گرفتناش شروع شد و هر روز یه بحث و دعوا داشتیم تا اینکه یه شب بهم گفت که دیگه نمیخواد به رابطمون ادامه بده، همینقدر کوتاه ، من تمام آرامش و تمرکزم رو از دست داده بودم باورم نمیشد چه اتفاقی افتاده و به حد مرگ بهش وابسته بودم هرچقدر بهش زنگ زدم و پیام دادم فایده ای نداشت و اصلا جوابمو نمیداد، زندگی بدون اون برای من اصلا قابل تصور نبود هرچند الان که به گذشته نگاه میکنم حتی خودم هم نمیفهمم چطور با اینکه حتی یه بار از نزدیک ندیده بودمش انقد احساس وابستگی میکردم، از روی اسکرین شاتی که قبل تر از پیام پدرش بهم داده بود شماره پدرشو برداشتم، به نرگس پیام دادم که میخوام هرجور شده تورو مال خودم کنم تصمیم گرفتم با پدرت حرف بزنم و… بلافاصله بهم زنگ زد، دستپاچه شده بود و مدام سعی میکرد منصرفم کنه و وقتی دید پا پس نمیکشم اول قسمم داد که وقتی حرفشو زد هرچقدر عصبی شدم به فکر تلافی و انتقام نباشم بعد گفت ” شاهین من بهت دروغ گفتم، من ی دختر 17_18 ساله نیستم،من 23 سالمه و متاهلم،میدونم که نباید این همه وقت تورو بازی میدادم ولی باورکن خودمم راضی نبودم،روزای اول به چشم سرگرمی به این رابطه نگاه میکردم ولی بعدش نتونستم حقیقتو بهت بگم تا الان که مجبور شدم،خواهش میکنم هیچی نگو و فقط برو، معذرت میخوام” یکیشو گذاشته بودم لای پاهاش و داشتم کسشو فشار میدادم اولش گیج و منگ بودم تیکه های پازل رو کنار هم میذاشتم و تازه فهمیدم چه بازی ای خوردم تازه فهمیدم اینکه شبا نبود اینکه گاهی شمارمو چن ساعت بلاک میکرد و بعد بهانه میاورد که پدر یا برادرش پیشش بودن چه معنایی داشت،تازه میفهمیدم که چرا اکثر وقتا توی خونه تنها بود و… خب من اون موقع خام بودم و حسی که به نرگس داشتم حسابی کورم کرده بود بچگی کرده بودم و ضربه سختی هم خوردم… دو سه ماهی طول کشید تا یکم روحیه ام رو بدست آوردم جای خالیشو با درس و دوستام پر کرده بودم و داشتم دوباره نرمال میشدم تقریبا فراموش کرده بودم چقد احمقانه بازی خوردم و فقط یه حس تلخ به اسم نرگس داشتم، 5_6 ماه از جدایی میگذشت که یه روز بهم زنگ زد و گفت از شوهرش جدا شده،من فکر میکردم بازم داره دروغ میگه ولی اون گفت عکس برگه طلاقش رو برام میفرسته و همینکارم کرد ، چند روزی عادی با هم چت میکردیم و من باز نسبت بهش احساس پیدا کرده بودم نمیدونم چرا این دختر منو دنبال خودش میکشوند، نرگس دختر خیلی هاتی بود و باز سکس چتامون شروع شده بود و همین صمیمی ترمون کرده بود،یه روز بهم گفت اگه هنوزم سر حرفم هستم و دوسش دارم برم دیدنش ، از محل زندگی من تا شهر نرگس حدود دو ساعت فاصله بود اولین قرارمون رو که گذاشتیم واسه دیدنش رفتم،من ماشین نداشتم ولی نرگس گفت که مشکلی نیس و فقط برم اونجا خودش ماشین میاره،رفتم محل قرار و نرگس هم سر موقع رسید، دل تو دلم نبود اولین باری بود که از نزدیک میدیدمش قدش حدودا 165 بود سینه های حدودا 70 و کون نسبتا بزرگ و در کل هیکل سکسی داشت مخصوصا که از دخترای ریز خوشم میاد،چون تقریبا 15 سانت ازش بلندتر بودم خیلی اختلاف سنی 4_5 سالمون تو ذوق نمیزد یا حداقل من اینجور فکر میکردم،یکم با هم چرخیدیم و ناهار خوردیم بعدش ازش خواستم بریم یه جای خلوت که بتونیم حرف بزنیم؛یکم گشتیم تا بالاخره یه جای خلوت پیدا کردیم بعد از یه خورده حرف زدن صورتشو بین دستام گرفتم و لبامو گذاشتم رو لباش و شروع کردم خوردن لباش اونم خیلی راحت باهام همراهی میکرد یکم گذشت دستامو بردم رو سینه هاش و از روی لباس داشتم ماساژ میدادم که یه خورده شل شد و آه و ناله های ریزی میکرد، بخاطر سکس چتای زیاد با اینکه تجربه سکس نداشتم تقریبا میدونستم چیکار کنم که داغ تر بشه، نرگس حسابی شهوتی شده بود و منو به خودش فشار میداد،دوباره لبامو گذاشتم روی لباش زبونمو کردم توی دهنش آروم میک میزد یه دستم روی سینه هاش بود یکیشو گذاشته بودم لای پاهاش و داشتم کسشو فشار میدادم اونم دستشو با ناله کیرمو در میاورد گذاشت روی کیرم یکم از روی شلوار ماساژ داد دیگه کم کم طاقتم داشت تموم میشد دکمه شلوارمو باز کردم و شلوارو دادم پایین به نرگس اشاره کردم واسم ساک بزنه،کیرم 15_16 سانته ولی اون روز حس میکردم بزرگتر از همیشه به نظر میاد، نرگس سرشو برد روی کیرم اول شروع کرد بوسیدنش، چن بار کیر و تخمامو بوسید بعد زبونشو از روی تخمام میکشید تا سر کیرم و دوباره تکرار میکرد وقتی حسابی خیس شد شروع کرد میک زدنش منم موهاشو تو دستم جمع کرده بودم و با دست دیگم با کونش ور میرفتم نرگس هربار بیشتر کیرمو تو دهنش جا میداد و دیگه تقریبا تا ته توی حلقش فرو میرفت،لذت وصف نشدنی داشتم که اصلا دوس نداشتم تموم شه، هربار که کیرمو تا ته میبرد سرشو فشار میدادم بعد از چند ثانیه مکث که رهاش میکردم با ناله کیرمو در میاورد و میبوسیدش و دوباره شروع به خوردن میکرد، وقتی کیرمو میکرد توی دهنش زبونش با کیرم بازی میکرد حسابی کیرمو خیس کرده بود خودشم چشماش خمار شده بود و معلوم بود حسابی داره لذت میبره بعد سرشو برد رو تخمام و شروع کرد لیسیدن و جا کردن اونا توی دهنش، وقتی زیرتخمامو میبوسید و لیس میزد حس میکردم الان کیرم منفجر میشه موهاشو گرفتم و کیرمو توی دهنش جا کردم اینبار خودم داشتم تلمبه میزدم و کم کم نفسام مثل ناله شده بود تا اینکه حس کردم دارم ارضا میشم و کیرمو از دهنش کشیدم بیرون نرگس سریع شروع کرد به مالیدن کیرم و داشت برام جق میزد که آبم پاشید بیرون و ارضا شدم، بعد با چنتا دستمال تمیزش کردیم و لباسامونو مرتب کردیم حدودا یه ساعت دیگه با هم بودیم و بعد برگشتم خونه،دیگه اون حس بدی که بعد از بازی خوردن داشتم رو فراموش کرده بودم و باز حس میکردم دوسش دارم ولی نمیدونستم که توبه گرگ مرگه! بعد از اولین دیدار من 2 بار دیگه هم به دیدن نرگس رفتم و باهاش سکس داشتم و یه اتفاقات دیگه ای که برای جلوگیری از طولانی تر شدن این مطلب نمیشه نوشت داداش حشری, کیر,داداشی کوس, کوس خیس ,جنگل ,آب کیر کوس بدم ,آب کیر برده جنسی ,آنال تینیجر ,سکس خانوادگی سکس خشن ,برده جنسی سوراخ کون ,گشاد ,آب کیر کوس آب کیری کیر بخور ,کلفت کوس کره ای ,تست دو کیر ,سوراخ گشاد کیر سیاه ,کوس پاره زن جنده ,کوس پولی کوس نمای نزدیک تخم بخور ,آنال جنده شهوتی ,حشر بالا کیر خور ,سوراخ کون</p>