ورود

ثبت نام

loading...

بشین رو کیرم سواری کن

فقط لب میگرفتیم و من از روی لباساش بدنشو میمالیدم امروز میخوام از بهاره بگم خوشگل نبود اما قد بلند و بد جور سکسی ، من هر سال تو جشن تولد یکی از دوستای خانوادگیمون بنفشه رو میدیدم و میرفت تا سال بعد همون موقع .. اصلا هم اهمیتی برای هم نداشتیم شاید ده سال هر سال تا اینکه یه بار آخر مهمونی هم صحبت شدیم و تازه فهمید از من یکمی کوچیکتره و سر صحبت باز شد … شماره ی هم دیگرو گرفتیم و با هم گاهی حرف میزدیم و خرید و رستوران میگشتیم ، به واسطه ی او آشنایی هیچی بینمون نبود .. تا اینکه من نامزد کردم و خبرشو همه فهمیدن .. بهاره بهم زنگ زد و تبریک گفت ، بعد به شوخی گفت کی باورش میشه تو زن بگیری بهش خندیدم و گفتم چرا مگه چمه گفت فکر کردم میای منو میگیری بعد خندید اما من نخندیدم ، در واقع شوکه شدم و حس کردم چرا پس هیچ کاری نکردم بهش گفتم بهاره جون شما که به ما پا نمیدی و از این حرفا ، گفتم من خیلی وقته دلم میخواد یه حرفایی با هم بزنیم اما فرصتش نبوده .. خلاصه اینکه راضیش کردم یه قرار یه جایی بزاریم و چه بهتر از خونه ی مادربزرگ که کلیدش همیشه باهام بود .. قرار به این سادگیا جور نشد اما شد رفتیم خونه ی مادر بزرگم نشستیم یکیمی حرف زدن ، بعد مدتی گفتم بریم اتاق که کسی اگر از همسایه ها تو راهرو بود نگه امیر با کسی بوده تو خونه تو اتاق نرسیده بودیم که همو بقل کردیمو لب گرفتیم ، افتادیم رو تخت پدر بزرگ و مادربزرگمو فقط لب میگرفتیم و من از روی لباساش بدنشو میمالیدم تی شرت و سوتینشو در آوردم ، سینه های کوچیک اما عالی شروع کردم به خوردن دست انداختم و دکمه های شلوارشو باز کردم و آروم از پاش در آوردم .. خودمم سریع لخت شدم و با شرت لای پای بهاره بودم کیرم داشت میترکید از فشار .. بهاره نگام کرد گفت نمیشه اینطوری گفتم چرا ! گفت یه صیغه ای چیزی ما به هم محرم نیستیم زبونش کیر منو خوردن معلوم بود داره کس شعر میگه که مثلا من الکی نمیدم .. منم خودمو جمع کردم که فحش ندم چون فقط میخواستم بکنم اون لحظه … گفتم بهاره جون الان وسط کاریم و منم از این چیزا بلد نیستم ، بعدش حرف بزنیم راجب این و همین طوری فارسی ازت میپرسم که دوست داری سکس کنیم ؟ بعد آروم گفت آره سریع شرتشو در آوردمو شروع کردم چوچولشو خوردن ، بدن خودمم یه طوری قرار دادم که کیرم نزدیک صورتش باشه ، یکمی اینور اونورش کردو اونم شروع کرد با نوک زبونش کیر منو خوردن ، خیلی حال خوبی بود اینقدر کسشو خوردم و مالوندم که خودش گفت بسه بیا میخوام بقلت باشم رفتم بین پاهاش و کیرمو تنظیم کردم که بکنم تو بهاره گفت نه امیر از جلو نه من دخترم هنوز … خودش برگشت و به پشت شد و منم شروع کردم سوراخ کونشو آماده کردن یکمی کرم از رو میز برداشتم و سوراخشو چرب کردم بعد آروم کیرمو گذاشتم دم سوراخش و فشار دادم که بره تو ، چیزی نگفت اما از درد خودشو جلو میداد که منم سعی کردم روش بخوابم تا دردش کم بشه شروع کردم به تلمبه زدن بعد از یکی دو دقیقه شروع کردم آروم تلمبه زدن و بهاره هم هیچی نمیگفت فقط انگشت منو که تو دهنش بود میخورد بعد از چند دقیقه پوزیشنو به صورت فروقونی کردیم و دوبار کیرمو فرستادم تو کونش و شروع کردم به تلمبه زدن ، بهاره فقط چشماشو بسته بودو لذت میبرد نزدیک اومدن آب بود ، کیرمو کشیدم بیرون و از بالا بردم جلو صورتش که ساک بزنه بازم ، اما قبل از اینکه به دهنش برسه آبم پاشید تو چشم و صورتش که شانس آوردم هیچی نگفت … خلاصه اینکه بدون اینکه صیغه کنیم و از نامزدم بپرسه دو سه بار دیگه همین قرارو با هم گذاشتیم بعد دیگه خودش گفت که یکمی احساس خوبی نداره و قرار شد ارتباطمون کمتر بشه … البته گاهی حالشو میپرسیدم و بعد از مدتی هم بهم گفت که پردش از مدلای ارتجایی بوده و بعدا فهمیده که کلی حسرت خوردم داداش حشری, کیر,داداشی کوس, کوس خیس ,جنگل ,آب کیر کوس بدم ,آب کیر برده جنسی ,آنال تینیجر ,سکس خانوادگی سکس خشن ,برده جنسی سوراخ کون ,گشاد ,آب کیر کوس آب کیری کیر بخور ,کلفت کوس کره ای ,تست دو کیر ,سوراخ گشاد کیر سیاه ,کوس پاره زن جنده ,کوس پولی کوس نمای نزدیک تخم بخور ,آنال جنده شهوتی ,حشر بالا کیر خور ,سوراخ کون

loading...