ساک بزن تا کیر کونت

اروم رو سوراخ تنگش مالیدم سلام خیلی چاکرم. موفق شدم زنمو از کون بکونم. اونم بعد از ۷ سال. همیشه میخواستم بهم کون بده ولی نمیداد. بهش گفته بودم من یه روز میکنم کونتو ولی میخندید میگفت عمرا . یه روز که داشتم کوسشو میخوردم انگشتم و خیس کردم اروم رو سوراخ تنگش مالیدم اروم کردم تو کونش همونجوری کوسشو میخوردم خیلی زود ارضا شد خیلی لذت برد نمیدونم چی شد ولی بعد از این کارم خیلی زود ارضا شد گذشت فردا که شد رفتم داروخانه چند تا پوماد گرفتم شب امدم خونه ازش خواستم لخت شه اونم شد از کون داشتم میکردم ازش خواستم لخت شه اونم شد . پوماد رو مالیدم درز کونش بی حس شده بود کونش . انگشتم و کردم تو کونش اه و ناله میکرد باورم نمی شد ازم خواست کیرم و تو کونش کنم منم کیرم و چرب کردم زدم توش رو هوا بودم زنمو از کون داشتم میکردم ابمو ریختم تو کون سفید و نرمش . از اون شب به بعد ۳ بار دیگه بهم کون داد و منم لذت بردم . زنهاتونو از کون بکنید خیلی حال میده. داداش حشری, کیر,داداشی کوس, کوس خیس ,جنگل ,آب کیر کوس بدم ,آب کیر برده جنسی ,آنال تینیجر ,سکس خانوادگی سکس خشن ,برده جنسی سوراخ کون ,گشاد ,آب کیر کوس آب کیری کیر بخور ,کلفت کوس کره ای ,تست دو کیر ,سوراخ گشاد کیر سیاه ,کوس پاره زن جنده ,کوس پولی کوس نمای نزدیک تخم بخور ,آنال جنده شهوتی ,حشر بالا کیر خور ,سوراخ کون