عشق حال با کوس بازی

سال کون سلام به شمایی که کیر به دست نشستی تا آخر این خاطره همزمان با اودن آب من بپاشیو صفا کنی. این اولین خاطره ایه که از خودم به انتشار میزارم نه واسه اینکه مریض این داستانام واسه اینکه جالب خاطرات یه شخص ناشناص خوندن. راستی خاطرات نه داستان. من 26 سالمه و شخص دوم این داستان 4سال از من بزرگتر. تازه 2ماه بود که منشی شرکت شده بود. اما قبلا هم تو این شرکت کار کرده بود رفته بودو بعد 5سال دوباره اومده بود که کار کنه. رفتار ساده و همکاری باهم داشتیم پسر بگی نگی شوخیم. یهروز تو اینستا بهش دایرکت دادم و شروع کریدم حرف زدن. فردای همون روز تو شرکت دمه آبدار خونه دستشو انداخت دور گردنم صورتامون خیلی بهم نزدیک شده بود کلکام ریخته بود که صحنه بعدی قرار چی باشه تا اینکه جفتمون بدون صحبت رفتیم پیکارمون. همون روز تو اینستا باهاش دایرکت بازی می کردم که گفت با مادرشو پدرش مشکل داره و با اینکه سنش بالاست هنوز کنترلش میکنن. قرار گذاشتیم بعد از کار بریم پارکو حرف بزنیم. بعد ساعت کاری اول فکر کردم داره میپیچون منو بر اما رفته بود دورتر از شرکت که کسی نبینه. باهم قدم زدیم تا پارک و نشستیمو کلی حرف اینا تا زمان جدایی رسید که بهم گفت میتونم بوست کنم؟ منم گفتم آره بابا راحت باش. پشمام ریخت. کم نیوردم گفتم ینی از کون قند تو دلم داشت آب میشود. اما جالب این بود که نه لپ نه لب بیشرف گردنمو بوس کرد. اصلا مونده بودم چیکار کنم. تا اینکه جدا شدیم. فردای همون روز باز دایرکت بازی کردیم اما دیگه قراری درکار نبود. من رفتم خونه اونم رفت. من خونه تنها بودم مادرو برادر به همراه برادر زن رفته بودن شمال. راستی من گیمر هم هستم. عصر خواب بودم که تلفنم زنگ خود دیدم خودشه گفتش میتونی بیای من اومدم محل کار داداشم حوصله خونرو نداشتم منم از خدا خواسته سری حاضر شدم رفتم دمبالشو رفتیم یه پارک نشستیم لابلای حرف زدن همش انگار زور میزد ازم لب بگیره تا اینکه اومدم بگم بریم سمت ماشین راستشو بخوای معذب شده بودم پیشه خودم گفتم بریم تو ماشین لب میگیرم ازش تو همین فکرا بودم که تا اومدم بگم لباشو گذاشت رو لبام زمانی که برداشت حرفمو تکمیل کردمو رفتیم سمت ماشین. وقتی رسیدیم محل کار داداشش دلو زدم به دریا چسبوندم لبو کلی لب گرفتمو تمام. فرداش که 5شنبه بود قرار بود باهم یه تایمی بریم واسه داداشش فشفشو این چیزا بگیره داداشش تو کار مهمونیو اینا بود البته شغل دوم. برگشتنی گفتم میای پیشم مگه دوست نداشتی gta بازی کنی اونم نه نیوردو رفتیم خونه. وقتی رفتیم اتاق من سری شروع کرد لب گرفتنو گفت بازیو ولش کن حرف بزنیم منم گفتم پس بریم اون یکی اتاق. رو تخت نشستیم چون دیگه مطمعن شد بودم سکس حتما رخ میده راحت لب میگرفتمو با دستام میمالوندمش تا اینکه گفت سکس میخوای؟ جواب منم خوابوندنو خوردن سینه هاش بود سینه کوچکی داشت اما بدن از برف سفید تر یهو گفت من باکرم. پشمام ریخت. کم نیوردم گفتم ینی از کون؟ شروع کردم تلمبه زدن انگار دنیارو بهم دادن آخه من عشق کون کردنم برش گردوندم شلوارو کشیدم پایین آخ آخ آخ کون سفید گوشتی از اون لختاش. یخورده مالیدم یخورده گاز گرفتم برشگردوندم شروع کردم کس خوری داشت اسممو مدام صدا میکرد با یه ولوم پایین تا اینکه گفت نوبت منه. آقا شیررو گذاشت تو دهنش من داشتم از حال میرفتم انقدر که حال میداد. برشگردوندم اومدم روشو کیرمو لای کونش بالا پایین کردمو سرشو گذاشتم رو سوراخش آروم آروم دادم تو خیلی روراست بگم بهترین حس دنیا اینه واسه من که اولش کلش میره تو کون طرف. شروع کردم تلمبه زدن اونم خودشو خیس کرده بود مدام اسم منو صدا میزد نرمی کونش داشت میکشت منو تا اینکه آبم اومدو افتادم روش بی حال کلی کونشو مالیدم دیگه دیرش شده بود به ست دوم نرسید و بردم رسوندمش. تا زمانی که تو این شرکت بود یادم نمیاد هفته ای نکرده باشمش. راستشو بگم یه بارم ازش فیلم گرفتم خوبه آدم با فیلم خودش جق بزنه داداش حشری, کیر,داداشی کوس, کوس خیس ,جنگل ,آب کیر کوس بدم ,آب کیر برده جنسی ,آنال تینیجر ,سکس خانوادگی سکس خشن ,برده جنسی سوراخ کون ,گشاد ,آب کیر کوس آب کیری کیر بخور ,کلفت کوس کره ای ,تست دو کیر ,سوراخ گشاد کیر سیاه ,کوس پاره زن جنده ,کوس پولی کوس نمای نزدیک تخم بخور ,آنال جنده شهوتی ,حشر بالا کیر خور ,سوراخ کون