دختر داغ حشری کوس میده و کیر سواری میکنه

پرستو زن داداش مذهبی سلام زنداداش پرستو ما از همون روزا اول که عروس ما شده بود محجبه بود و مذهبی خیلی خیلی مذهبی طوری که من همیشه تو کفش بودم که یک بار رون گوشتی و کون سفیدشو ببینم وقتی خیلی حشری میشدم زمانی که ساپورت رنگ پا یا زمانی که شلوار لی چسب کونش بود که میپوشید و پوتین ساق بلند خیلی تیپ سکسی داشت اما این چادر که سرش میکرد همه رو میپوشاند اما زمانی که چادرشو جمع میکرد تو دستش وای این شلوار لی با پوتین بلندش خیلی کردنی میشد قد زنداداش پرستو بلند بود باعث میشد سکسی بشه خلاصه یه روز رفتم تو اتاقشون همون شلوار لی رو بوو کردم وای بو کس زنداداشمو حس کردم یه روز کسی خونه نبود زنداداشم رفت حموم من شرتی را که اورده بود بپوشه رو گذاشتم دهنم انقد خیس شده بود تابلو بود به دقت نگاه کردم فهمیدم شرت سفیده که قرار بود بپوشه رو پوشیده خودشم فهمیده بود که من شرتش رو تو دهنم کردم ابم رو روش ریختم وقتی برگشت پیشم لباسش عوض شده بود یه لباس مردونه بلند و شلوار لی اما زیب شلوارشو نبسته بود شرت سفیده هم که ابم رو روش ریخته بودم پاش کرده بود داشت بهم میفهموند که من همون شرت سفیده رو پوشیدم سوتین زیر لباسشم معلوم بود منم کیرم راست شده بود اما میدونستم زنداداشم نماز خونه و محجبه هست اما اولین بار بود سوتین و شرتش معلوم بود و من داشتم میدیدم خلاصه مادرم برگشت خونه سریع لباسشو عوض کرد دیگه فهمیدم بابا زنداداش پرستو ما جنده تشیف داره دیگه با هم شوخی میکردیم بیشتر با دستم به کونش میزدم دباره یه روز تنها شده بودیم با زنداداشم گفت میرم حموم منم گفتم دباره شرتشو ابکیرمو روش میریزم اما با خودش شرت نیاورده بود نه شرت نه سوتین وقتی حمومش تموم شد گفت رضا برو واسم تو کشو لباس زیر بیار گفتم زنداداش کدوم بیارم حرفی زد عجیب گفت هر کدوم خودت دوست داری رفتم یه شرت سکسی لامبادا قرمز و سوتین قرمز براش اوردم دیدم اومده بیرون با حوله نیم تنه لخت گفت رضا بده بپوشم سرده یخ کردم منم دادم دستش گفت اینا چیه اوردم مگه میخوام برم سکس کنم گفتم زنداداش بپوش دیگه قبول کرد وای شرتش پوشید برای اولین بار کوون سفیدشو دیدم وای سینه بزرگ ۸۵ داشتم نگاش میکردم گفت رضا زنداداشت کردنی شده گفتم اره زنداداش گفتم اره سفیده کونش شرتش مشکی گفت میخوای امتحان کنی وقتی دست به کسش زدم ابش اومد خیس شد گفتم زنداداش خیلی حشری هستی گفت بابا این چادر بیچارم کرده وقتی میرم خیابون انقد کونمو میمالن اب کسم میاد منم گفتم زنداداش همین تیپ مذهبیت سکسیت کرده وقتی داشت کیرمو تو دستش میگرفت گفتم زنداداش فتیش حجاب دارم اونم سریع رفت شلوار لی شو پوشید پوتینم پوشید چادرم سرش کرد وای فقط زیب شلوارشو باز کرد شلوارشو تا زانو اورد پاین منم از پشت تا فشار دادم رفت تو کونش فهمیدم کونیه زنداداشم با هم دیگه رفتیم جلو بالکن هرکی نگاش میکرد تو کوچه چادر سرش بود اما از کون داشتم میکردمش میگفت دوست دارم ببینن اندامم رو خیلی زود اب از کسش اومد زود ارضا شد منم ابمو همزمان تو کونش ریختم گفتم زنداداش تو انقد محجبه هستی و انقد حشری چرا تیپ ازاد نمیزنی دوست پسر داشته باشی گفت رضا تو نمیدونی وقتی پوشیده و محجبه هستی همه حریص میشن کونتو ببینن خدای راست میگفت همه پسرا فامیل همیشه ازم د ر مورد زنداداشم میپرسیدن که اذیت نمیشه زنداداشت وقتی شلوار لی یا ساپورت میپوشه زیر چادر خیلی حال میداد از زنداداشم میگفتن یه بار تو مجلس زنونه شلوار سفید پوشیده بود چادرشو سرش کرد اومد تو مردا مثلا با داداشم کار داره انقد مردا فامیل نگاه شلوار تنگ و سفیدش کردن که کسش خیس شده بود اومد بهم گفت رضا ابم رو بیار الانه که لخت بشم تو مردا اوردمش پشت حیاط داشتم کسشو فشار میدادم حشرش بالا بود خودش شلوارشو کشید پاین گفت کونم بزار چادرش باعث میشد همه رونشو زود بپوشونه کسی میومد اما پسر عموم بو برد که زنداداشم جندس اومد گفت رضا زنداداشت اون شلوار چی بود پوشیده بود چطور داداشت گذاشته بیاد گفتم چرا گفت ندیدی بابا رنگ شرتش معلوم بود خیلی حال کردم کیرم راست شده بود هیچ نگفتم که بیشتر از زنداداشم بگه اونم نامردی نکرد گفت رنگ پرستو زنداداشت سفیده رضا منم گفتم اره دباره گفت رضا زنداداشتو دیدی گفتم چی رو گفت همین شرت مشکی الانشو گفتم اره جطور گفت کونش چی دیدی منم دوست داشتم بگه گفتم اره سفیده کونش شرتش مشکی داره قرمز داره ابد بیاد خلاصه کارمان شده بود از زنداداشم بگم تا پسر عمو جلق بزنه نگفتم که زنداداشمو کردم گفتم پرو میشه قرار شد فقط دید زه فهمید زنداداشم کونیه بزنیم یه روز زنداداشم داشت ساک میزد برام بهش گفتم قرار شد کسشو نشون بده پسر عموم مثل همیشه اومده بود خونه ما زنداداشمو دید بزنه زنداداشم اومد بیرون از تو اتاقش یه دامن پوشیده بود با یه تونیک چسب یه شرت طوری ابی بوشیده بود یه پله اورد گفت برم بالا کمد بیا بگیر رضا پله رو سریع گفتم بیا به پسر عموم پله پله رفت بالا ساق پای سفیدش پیدا شدرفت بالاتر از زیر معلوم بود اما شرتش نمیزاشت کسش ببینیم امد پاین رفت دباره برگشت این بار شرتش در اورده بود کسش دید میزدیم خود به خود اب از کسش اومد من دست زدم به کسش پسر عموم جا خورد زنداداشمم داشت پاهاشو فشار میداد به هم که ارضا بشه یه دفعه پسر عموم انگشت تا کرد تو کون پرستو سریع ارضا شد وقتی اومد پاین تازه فهمید زنداداشم کونیه تا دوساعت زنداداشمو از کون و کوس کریم شیش بار ابش اومد قراره با داداشم حشریش کنه جلو داداشم از فانتزی من بگه شاید حشر داداشم بره بالا جلو داداشم زنشو بکنم تازگیا ساپورت رنگ پا شرت قرمز مانتو بلند که تنگ بشه از پشت کونش بزنه بیرون قرار گزاشتم که کل فامیل همه مردا و پسرا فامیل که تو کف زندداداشم هستن یه بار هم شده لخت پرستو زنداداشمو ببینن یه مراسم داریم قراره توش زنداداشم تو جمع مردا شلوارشو در بیاره اما جادرشو سرش بزاره پوتینشم پاش باشه که هرکی زرنگ بود فهمید که شلوار پاش نیست لذت خودشو ببره شایدم یک بار باز کنه چادرشو میدونم که اون روز زنداداشم بیهوش میشه از ارضا شدن زیاد. داداش حشری, کیر,داداشی کوس, کوس خیس ,جنگل ,آب کیر کوس بدم ,آب کیر برده جنسی ,آنال تینیجر ,سکس خانوادگی سکس خشن ,برده جنسی سوراخ کون ,گشاد ,آب کیر کوس آب کیری کیر بخور ,کلفت کوس کره ای ,تست دو کیر ,سوراخ گشاد کیر سیاه ,کوس پاره زن جنده ,کوس پولی کوس نمای نزدیک تخم بخور ,آنال جنده شهوتی ,حشر بالا کیر خور ,سوراخ کون