کیر استادم و مالیدم

دختری هستم که توی خانواده مذهبی هستم 21 سالمه و هیچ رابطه جنسی قبل از این نداشتم سال اولی که وارد دانشگاه شدم در یک نگاه استادم که یکی از اساتید اصلی امون بود خوشم اومد با تمام تلاشم براش درس میخوندم وخیلی دوستش داشتم ترم یک و دو همین طوری گذشت با همون حس عمیقم به تنهایی میتونست حالم و خوب یا بد کنه تمام روز ها منتظر بودم که باهاش کلاس داشته باشم تمام روزهایی که باهاش کلاس داشتم میرفتم جلوی میزش میشستم و کلاس هامونم که عملی بود من قبل از این عاشق یه آدم دیگه بودم تو تابستون بین ترم 2 و ترم 3 اون آقا اومد و بابت مشکلات قبلیمون ازم عذرخواهی کرد و ما یه مدت باهم خوب بودیم اما تا شهریور و قبل دانشگاه ها باهم کات کردیم و من با حال بدی که داشتم وارد دانشگاه شدم تو طول تابستون استادم فراموش کرده بودم باید بگم استادم از من 20 سال بزرگتر بود با شروع دانشگاه ترم 3 من دوباره وابسته استادم شدم چون عشق قدیمی ام من ترک کرده بود اما این وابستگی. داشت یواش یواش از حس شاگرد استادی فراتر میرفت به بهانه های مختلف میرفتم دفترش چون یه اتاق جداگونه داشت ساعت ها شاید 2 3 ساعت باهم حرف میزدیم یواش یواش یه محبت عمیقی بین ما ایجاد شد بیشتر چت میکردیم شبا باهم چت میکردیم و روزها به روی هم نمی اوردیم میرفتم پیشش بهم نگاه میکردیم و هات میشدیم اما جرئت نداشتیم بهم دست بزنیم یا کاری بکنیم تا کرونا شد و دانشگاه ها تعطیل و روابطمون خیلی عمیق تر شد بعد از یه مدت فهمیدم زن داره قبلش نمیدونستم که زن داره بعد از اینکه فهمیدم با اینکه خیلی سخت بود برام اما نتونستم ازش جدا بشم هرروز با حس پیشیمونی باهم بودیم و حرف میزدیم بعد از چند ماه برای دیدنش رفتم دانشگاه اومد تو دفترش تو این مدت خیلی صمیمی شده بودیم بغلم کرد اونجا اولین ارتباط من با مرد نامحرم بود لب گرفتیم و همدیگر رو بغل کردیم دستش برد سمت کصم ولی بهش اجازه ندادم محکم من به خودش فشار میداد کیرش و کصم از روی لباس بهم مالیده میشد گفت بیا رو میز بشین رو میز نشستم از زو لباس تلمبه زد و حشر داشت دیوونمون میکرد تمام کصم خیس شده بود ولی نمیزاشتم لباسم در بیاره بعد چند دقیقه آبش اومد ولی نفهمیدم موقع رفتن دلم نمیخواست برم برا همین دستم گرفتم رو کیرش و کیرش از رو لباس هی مالیدم حشری شدم و کیرش در اوردم اونجا فهمیدم ابش اومده… اونروز رفتم یکی دیگه از اساتیدم اون روز به ما شک کرده بود و خیلی عجیب رفتار میکرد بعد چند ماه یه بار دیگه هم رو دیدیم من تو شهرستان درس میخوندم خونه مجردی داشتم استادم زن داشت برا همین اومد خونه من… دوست دارین داستان رو کامل کنم!؟ این داستان روند عمیق شدن روابطمون نشون میده تو اولین رابطه چون هنوز رودرواسی داشتم نتونستم بیشتر بهش اجازه بدمنوشته: سهیلا