دانلود فیلم

یه کیر تو کونم بود یکی برام ساک میزد

0 views
0%

جنسیت نامعلوم

تو ایران ک خوب نمیشه بود شایدم بشه من نمیدونم خب یه چیزی داریم بانام ترنس جندر ینی اینکه یارو احساس میکنه تو بدنی که باید باشه نیس من حالا کودومم ؟ هه خب باید بگم من ترنس جنردم و ترنس جندر ها الزاما جنسیت عوض نمیکنن میتونن لز یا گی یا بای یا استریت باشن و اصلن ربطی نداره من یه جنسیت نامعلوم دارم من لزم خوب؟ اما اگه پسر میشدم خیلی پسر با حیایی بودم چون الانم به دوستام که دخترن همشون اصن نگاه نمیکنم شب هام که کارم گریه اس از این بدبختیم من کلاس والیبال میرم و داستان از اون جایی شروع میشه ک من یه دختری رو دیدم موهاش کوتاه بود و عین پسرا بود حتی صداش منم موهام کوتاهه خب عین پسرا هر دومون عین هم بودیم و من مدتها بهش فکر میکردم تا اینکه یه روز همیجوری بش گفتم یارو خیلی ازت خوشم میاد دوستش گفت هه چون موهای هر دوتون کوتاهه؟ منم زدم به او راه و گفتم اره اره دقیقا بهمین دلیل گرچه دلیلش که خب این نبود مستحضر هستید وقتی تنها گیرش آوردم پرسیدم ازش موهات چرا کوتاهه؟ گفت خب من تربیت بدنیم باید هر روز برم حموم منم گفتم همین اونم گفت همین گفتم دلیل دیگه ای نداره گفت نه ولی یکم فک کرد و خندید بعد رفت هفته بعد رفتم تو دستشویی دیدم اونم اومد سلام کردم گفتم خوبی؟ سلام کرد و گفت اره ولی ظاهرا حواسش بهم نبود داشت خودشو تمیز میکرد گفتم ازت خیلی خوشم میاد یه دونه ماچت کنم؟ خندید و گفت خب باشه بیا رفتم یه کوچولو ماچش کردم گفت حالا من یه دونه گازت بگیرم گفتم اوا مگه وحشی ای؟ بیا ماچم کن اونم اومد ک ماچم کنه گرفتم صورتشو لبمو گذاشتم رو لبش و بعد یهو خواست جلیقشو در بیاره گفتم سریع نه اینجا الان یکی بیاد تمومه بیخیال بعد خندیدم گفت باشه بعد یه نگاهم کرد و داشت درو باز میکرد که بره یدفه برگشت گفت فردا بیا خونمون من خیلی خجالتی بودم گفتم جان گفت بیا طبقه چهارم رفتم یا خدا دیدم اسانسور نداره هیچی دیگه تا خود طیقه چهارم

کونمونو چسبوندیم به هم

خودم میگفتم انقد رسیدم میخورمش که از دختر بودنش پشیمون بشه واز اینکه منو دعوت کرده در رو باز کرد دیدم یه جلیقه ورزشی و یه شلوارک سیاه پوشیده سلام کرئم رفتم تو دور و برو چک کردم رفت تو اشپز خونه گفت میوه میل داری؟ سریع گفتم نه مرسی فقط دو پرس پستون و یه دونه کس میل دارم نمیدونم چی شد یدفه اینو گفتم اخه زدم به سیم اخر معمولا حتی اسم کس رو بزبون نمیارم . اخم کرد و گفت بگیر بتمرگ نمیمیری که رفتم گرفتم دستشو اوردم نشوندمش رو کاناپه زیپ جلیقشو باز کردم البته قیافشم چک میکردم ببینم ناراحته یا نه اخه زیاد لز بنظر نمیومد اما نه خوب بود معمولی بود سوتینشو در اوردم وااااای سینه هاش خیلی ناز بود نه گنده نه قلمبه از اونایی که من دوس دارم فقط بگم ناز بود دستمو گذاشتم رو نوک سینه هاش بعدش همه جاشو لمس کردم میخندید گفت سینه ندیده خودتم دو تا داری البته مال من خیلی کوچولوئه من کلا هیکل مردونه دارم کونم ندارم کلا لاغرم رفتم لباسامو دراورم تا ببینه به اونم گفتم شلوارکشو دربیاره همش میخندید سریع رفتم روش نشستم دهنمو برم سمت پستونش و خوردم یه قرن فک کم داشتم میخوردم خیلی عالی بود خدا نصیب همتون کنه نه یکی 10 تا اون یکیشو هم خوردم تمام مدت دستش رو سینه هام بود البته بهتره بگم رو قفسه سینم … هه خوردنم که تموم شد نشتم زیر کونش سرمو خم کردم و دستمو اب دهنی کردم زدم به کسش کسشو باز کردم و وای تا دو ساعت باهاش بازی بازی کردم بعد دهنم رو برم جلو لبمو گذاشتم رو کسش شروع کردم به خوردن خیلی بد خوردم عین وحشی های گرسنه بیچاره خندش تبدیل به گریه شد زبونمو برم تو واژنش خیلی سخت بود اما شد بیچاره خیلی دردش اومد کامل که نبردم احمق شولوغش کرد تا نوک پردش برم و برگردوندم یکم چرخوندم بعدش دوباره انگشتمو مالیدم به کسش بعد بلند شدم افتادم به جون پستونش تا میتونستم خوردم چون میدونستم تا مدتها از این چیزا خبری نیس بلند شدم دراز کشید رو زمی رفتم با کسم رو صورتش نشستم و روش خوابیم و کسشو خوردم دوباره اونم شروع کرد به خوردن اقا بد میخوردا ینی انتقام گرقت من اخرش دیگه هی میگفتم ول کن ول نمبکرد انقد میک میکشید که افتادم رو زمین بیحال بلند شد دهو برد سمت سینم و اونو لیس زد سینه که نداشتم فقط لیس زد دستشم رو کون و کسم بدو و باهاش بازی میکرد بعد که لیسیدش تموم شد گفت فک کردی فقط خودت بلدی؟ گفتم نه بارک الله شمام که حرفه ای هستی نشتم رو کانهپه اومد نشست جلوم پاشو باز کردمنم همین کونمونو چسبوندیم به هم بعدش همو بغل کردیم و پستونامونو چسبوندیم به هم بعدش بهش گفتم دستمونو بذاریم رو کس هم همو ببوسیم گفت باشه همی کارو کردیم اووف یه حالی داد بعدش گفتم حالا دستامو میذارم رو کست تو بیا سینه

لبه های کسش چرخوندم

هامو بخور ایم حال داد بعدش م رفتم سینه هاشو خوردم یه پستون قهوه ای ناز و ملوس که خودنمایی میکنه و خیسه ینی چی ؟ میگه بیا منو بخور کلسیم واست خوبه خلاصه بعدش خوابید رو کاناپه گفت حال داد ولی خسته شدم معمولا نمیدم تا حالا به یه پسر دادم به دختر ندادم دخترا بد ترن داشت درد و دل میکرد مم شسته بودم پیشش باهاش بازی میکردم با نوک سینش با کسش بازی میکردم میخوردم گاهی بعد رستمو میکردم تو کونش کلا از کون بدم میاد اگه بخوام سکس کنم میخوام از واژن باشه خلاصه اونم با کونم بازی بازی کرد یهو دیدم ساعت یه ربع به شیشه رفتم رو کونش سرمو خم کردم کونش خدایی خیلی تمیز بود زبونمو همه جاش کشیدم اونم هی میخندید زبونمو بدم با لبه های کسش چرخوندم دلم نمیخواست تموم شه بعد بلند شدم لباسمو پوشیدم صورتمو شستم قیافمو خسته درمونده نشون دادم یکم خندیدیم ازش پرسیدم والیبال چیکار میکنه بعدش گفتم تو کلاس بروی خودش نیاره و اگه کسی رو مشتاق ایکار دید بهم خبر بده میوه نخوردم اخر ولی وقتی داشتم از پله ها پایین میومدم یادم افتاد که قرار بود امروز مامانم بیاد دنبالم کلاس نمیدونین کل راهو پرواز کردم تا کلاس زبان و تمام مدت خوشحال بودم هموزم خوشحالم فردا هم میخوام ببینمش دختره رو دوباره هر ترم از او به بعد ینی دو ترم پیش بود دیگه دو بار رفتم خونشون و خوردمش و خیلی حال داد اما چون یه عشق دارم که دور از منه امیدوارم این داستانو نخونه و ناراحت بشه خلاصه رسیدم کلاس و مامانم هم هیچی نفهمید و خب دقیقا یه جوری رسیدم که نه معلممون بفهمه نه مامانم بیرون منتظر شدم شانسی که اوردم ای بود که دوستام رو زود خفه کردم و گفتم بعدا براتون توضیح میدم . رفتم یه چرخی زدم تو شهر با مامانم و عشقم اگه ای داستانو خوندی بدون که تمام مدت به فکر تو بودم و میگفتم کاشکی اولی سکس ام با تو بود

داداش حشری, کیر,داداشی
کوس, کوس خیس ,جنگل ,آب کیر

کوس بدم ,آب کیر
برده جنسی ,آنال

تینیجر ,سکس خانوادگی
سکس خشن ,برده جنسی

سوراخ کون ,گشاد ,آب کیر
کوس آب کیری

کیر بخور ,کلفت
کوس کره ای ,تست

دو کیر ,سوراخ گشاد
کیر سیاه ,کوس پاره

زن جنده ,کوس پولی
کوس نمای نزدیک

تخم بخور ,آنال
جنده شهوتی ,حشر بالا

کیر خور ,سوراخ کون

From:
Date: نوامبر 8, 2019
Actors: Max Born

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *