دانلود فیلم

سینش و کسش رو مالیدم ولی کونش و کردم

0 views
0%

کیر باریک و سرعتیه

 اینو بگم که من کیرم تقریبا 25 سانتی میشه ولی زیاد کلفت نیست. به قول بچه ها باریک و سرعتیه کلفت و قدرتی نیست. بهش گفتم خب چرا تعارف می کنی؟ بگو می خوام بخورم. بلند شدم شلوارکم رو در آورد و پاهام رو باز کردم و دراز کردم گفتم بفرما بخور اون داشت می خورد ولی من هنوز داشتم نهار می خوردم که گفت اینقدر نخور نمی تونی بکنیا. منم با این حرف پیتزا رو گذاشتم کنار و آوردمش بالا شروع کردیم لب گرفتن اون با کیرم بازی می کرد منم که عشق سینه اون سینه های سفت اندازه طالبی رو می چلوندم. بعد به کمر خوابوندمش و شروع کردم به خوردن سینه هاش که گفت کسم رو میلیسی؟ منم ریدم بهش گفتم خفه شو بعد نشستم روی سینش و کیرم رو گذاشتم تو دهنش کیرم رو هم در میاوردم و تخمام رو میزاشتم توی دهنش برام میلیسید. انصافا هم خوب ساک میزد هم اینکه همه کار می کرد. تا سوراخ کونمم میلیسید. 

بیا بکن منو

اصل مطلب. اونم که حسابی حشری بود گفت  بیا بکن. منم سر کیرم رو گذاشتم دم کسش و کم کم فشار دادم داخل که کولی بازی در نیاره همسایه ها بریزن پایین خلاصه حسابی کردم و اونم التماس می کرد که تا ته نکن رحمم پاره شد. ولی من که حالم خراب بود مثل اسب داشتم تلمبه میزدم. بعد برش گردوندم و از جلو کردم تو کسش و سینه هاش رو می خوردم تقریبا 15 دقیقه بود که داشتم میکردم بلند شدم گفتم به پهلو بخواب رفتم پشتش خواستم بزارم توی کونش که نذاشت گفت با این کیر که همه دل و رودم میریزه به هم منم که حوصله چونه زدن نداشتم گذاشتم دم کس و کردم باورم نمیشد که اینقدر کمرم سفت شده باشه تقریبا نیم ساعتی کردم تا آبم اومد و همه رو ریختم توی کاندوم اونم 2 بار ارضا شده بود. دیگه خودم رو بی حال انداختم روش تا یه نیم ساعتی بعد بهش گفتم بیا بریم توی حموم. گفت بازم می خوای بکنی؟ گفتم پ نه پ می خوام به یاد دوران کودکی حمامم بدی. کلی خندیدیم و گفت بریم. رفتیم توی حموم 2 تایی زیر دوش ایستادیم و من محکم بغلش کردم و یهو آب سرد رو تا آخر باز کردم خودم که به این کار عادت داشتم ولی اون مادرش گاییده شد و یه لحظه نفسش بند اومد نزدیک بود بیفته که البته من نذاشتم ولی کلی شاکی شد که من گفتم حرف نزن بشین ساک بزن تا آب گرم رو باز کنم اونم بدون چونه نشست و کیرم که خوابه خواب بود رو تا ته کرد توی دهنش. اینقدر قشنگ می خورد که بعد از 4-5 دقیقه دوباره کیرم بلند شد با خنده بهش گفتم یا میدی از کون بکنم یا زیر آب یخ نگهت میدارم تا منجمد بشی که البته اونم از کون دادن رو دوست داشت فقط دفعه قبل خواست ناز کنه

بلند شو بشین رو کیرم

آب رو سرد نکن بیا. پشتش رو به من کرد و قنبل کرد منم که دیدم به به یه سوراخه سرخ ناز جلومه یکم با انگشت گشادش کردم بعد یواش یواش کیرم رو فرو کردم داخل. خیلی حال میداد اونم دستش رو از زیر برده بود و با تخمام بازی می کرد و کسش رو میمالی که یه بار دیگه ارضا شد و یه جوری آه می کشید که نزدیک بود آبم بیاد، یه 10 دقیقه کردم بهش گفتم بلند شو بشین رو کیرم که من دیگه اصلا حال ندارم اونم گفت باشه . خیلی حرفه ای بود لا مصب درست می دونست که چطوری باید کار کنه. خیلی حال کردم با این کارش. بعد یه فکر پلید به ذهنم اومد بلندش کردم کاندوم رو در آوردم گفتم بخور می خوام بریزم روی صورتت. گفت نه دوست ندارم بریز روی سینم ولی من که می خواستم توی دهنش خالی کنم زیاد حساسیت نشون ندادم و بهش گفتم باشه بخواب. اونم کف حمام خوابید و منم گذاشتم توی دهنش و هر چند ثانیه هم تخمام رو میذاشتم توی دهنش. حس کردم کم کم دارم میام وزنم رو انداختم بالاتر و کیرم رو توی دهنش جق میزنم و اونم فهمید ماجرا چیه ولی کاری نتونست بکنه منم هم آبم رو توی دهنش ریختو و در نیاوردن تا همه رو بخوره ولی کلیش رو ریخت بیرون و یکمش رو مجبور شد بخوره وقتی در آوردم کلی شاکی شد و داشت کس می گفت که منم زدمش به خنده و شوخی و یکم سینش رو خوردم و کسش رو مالیدم تا آروم شد.

From:
Date: سپتامبر 6, 2019

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *