دانلود فیلم

اگرميرفتي زندان، هرروز از كون بايد ميدادي

0 views
0%

تا دسته هم تو كس يك زن ميذاشتي

آنقدر تكانش دادم و من كه آمادگي سكس نداشتم از روي شلوار ارضا شدم
آرام آرام هر جلسه رابطه را شديدتر ميكردم
موفق شدم لاپاش بذارم اما خيلي بدقلق بود ساك نميزد
لخت نميشد
زير نميخوابيد
همش روي من ميخوابيد
شرت و شلوار را يك كم پايين ميداد اونهم فقط زير پتو
نميذاشت سينه هاش را دستمالي كنم چه برسد به اينكه ببينم يا بخورم
چندباري نيمه كاره من را رها كرد
تا يكم گيرميدادم بچه داداشم را به بهانه اي صدا ميزد ومن هم مجبور بودم ولش كنم  اگرتا دسته هم تو كس يك زن ميذاشتي اينقدر حال نميدادتا اينكه يكروز بامن تماس گرفت و باصدايي لرزان گفت
آقاجلال توروخدا ميايي اينجا؟

بايد بدون حرف لخت شود

وسپس يك مرد گوشي را گرفت و گفت شما خانواده شي؟
:بله چيزي شده؟
:بيا ميفهمي فقط فوري بيا اينجا و سپس آدرس دكه روزنامه فروشي محل را داد
دكه دار ميگفت ببين آقا اين خانم چندبار است اين كار را ميكند
داستان بافتم كه اين دختر دچار ناراحتي روحي است و تحت درمان قراردارد و يك تراول ناقابل آب خورد
يكراست آوردمش خونه خودم
دستش را گرفتم و آوردم تو خانه
خودش فهميد كه بايد بدون حرف لخت شود

يك كون تپل گرد

به روش خاصي كه از گفتنش معذورم مشغول سفت كردن كمرم شدم
وقتي وارد هال شدم ديدم با پيراهن و شرت نشسته
با اخم اشاره كردم شرتت را هم دربيار
روي لبه تخت به حالت قنبل خواباندمش
چي ميديدم؟
قبلا موقع حال كردن هميشه او تعيين كننده بود و من بايد التماس ميكردم كه موقع لاپايي پاهايش را روي هم جفت كند
تقريبا كل زمان تمام سكسها خواهش و التماس ميكردم
و حالا انگار جاي شكار و شكارچي عوض شده بود
يك جور حالت پيروزي و انتقام داشتم
واي عجب صحنه اي
يك كون تپل گرد كه روي طاقچه كونش ميشد 2 گلدان بذاري
شامپو بچه را آوردم و كيرم را حسابي ليز كردم
چندقطره اي روي سوراخ كون ناهيد ريختم كه يهو جا خورد و برگشت و با چشماني مضطرب گفت: از كون؟
با لحني تند و گزنده گفتم: اگرميرفتي زندان، هرروز از كون بايد ميدادي

From:
Date: سپتامبر 6, 2019
Actors: Tina Kay

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *